į pirmą puslapį

Kronika

A†A kun. VALERIJONAS RIMA
Paskelbta: 2022-12-10 12:13:11

 (1968-1993-2022)

2022 m. gruodžio mėn. 9 d., eidamas penkiasdešimt penktuosius savo gyvenimo metus, mirė Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės parapijos rezidentas kunigas Valerijonas Rima.

Velionis buvo gimęs 1968 m. sausio mėn. 2 d. Klaipėdoje, darbininkų šeimoje. 1986 m. baigęs Klaipėdos 10-ąją vidurinę mokyklą, iki 1988 m. tarnavo tarybinėje armijoje. Grįžęs metus dirbo kooperatyve „Siunta“, po to įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau mokėsi 1989 m. atkurtoje Telšių kunigų seminarijoje. 1993 m. gegužės 30 dieną vyskupo Antano Vaičiaus Telšių katedroje buvo pašventintas kunigu.

Dirbo:
1993 05 30-1995 05 28 – Šilalės parapijos vikaras;
1993 05 30-1995 05 28 – Tūbinių ir Vaitimėnų parapijų klebonas;
1995 05 28-1997 07 23 – Kaunatavos parapijos klebonas;
1995 05 28-1997 10 29 – Eigirdžių ir Ubiškės parapijų klebonas;
1997 10 29-2005 07 06 – Nidos ir Juodkrantės parapijų klebonas;
2005 07 06-2009 07 08 – Platelių ir Beržoro parapijų klebonas;
2009 07 08-2014 07 01 – Plungės parapijos rezidentas;
2014 07 01-iki mirties – Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės parapijos rezidentas.

Velionis bus pašarvotas Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės bažnyčioje sekmadienį, gruodžio 11 d., nuo 13.30 val. Tos dienos vakare 18 val. už jį bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios, o 19.30 val. giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Laidotuvių Šv. Mišios numatytos pirmadienį, gruodžio 12 dieną, 11 val. Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės bažnyčioje. Po jų žemiškieji kun. V. Rimos palaikai atguls Lėbartų kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: