į pirmą puslapį

Kronika

Padėka už Kronikos metus
Paskelbta: 2022-12-03 21:09:18

Minint Lietuvos Kataliku Bažnyčios kronikos 50-metį Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus buvo paskelbęs Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos metais. Per šiuos metus įvyko daug renginių, susitikimų, buvo išleisti leidiniai, pristatantys jaunajai kartai Kronikos reikšmę Lietuvos kelyje į laisvę. Daugelį atminimo renginių organizavo labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“.

2022 m. gruodžio 1 d. fondas sukvietė į Vilniaus Trinapolio rekolekcijų namus visus, prisidėjusius prie Kronikos metų įvykio. Didžiausios pagarbos tą vakarą susilaukė šventėje dalyvavę Kronikos leidėjai bei platintojai – kard. Sigitas Tamkevičius SJ, ses. Gerarda Šuliauskaitė SJE bei ses. Bernadeta Mališkaitė SJE.

Padėkos už Kronikos metus vakaras prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo fondo valdybos pirmininkas Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Homilijoje vysk. Algirdas kalbėjo apie Kronikos žmonių drąsą tiesos žodžiu pasipriešinti melo sklaidai ir ragino tęsti jų pradėtą darbą ir mūsų laikais, nes melo dvasia ir toliau gviešiasi okupuoti žmonių protus.

Po pamaldų visą Kronikos metų programą išsamiai pristatė pagrindinė Kronikos metų renginių koordinatorė ir fondo direktorė Diana Adomaitienė. Ji pasidžiaugė, kad į Kronikos metų renginių planą įsijungė daug valstybinių ir visuomeninių organizacijų bei privačių asmenų. Ypač didelio pasisekimo sulaukė du leidiniai: kard. S. Tamkevičiaus SJ dienoraštis „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai“ ir knygelė vaikams „Kronika: slaptos knygos istorija“, kurios autorė ses. Danguolė Gervytė RA, o iliustracijas knygai sukūrė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė.

Renginio metu padėkos raštais ir dovanėlėmis buvo apdovanoti prisidėjusieji prie Kronikos metų organizavimo, o bendrystę pratęsė šiltas bendravimas buvusio vienuolyno valgomajame.

Telšių vyskupijos kurijos informacijaaukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: