į pirmą puslapį

Kronika

Tūbausių bažnyčios jubiliejus
Paskelbta: 2022-11-28 10:05:31

Pirmąjį Advento sekmadienį Tūbausių šv. apaštalo Andriejaus parapijos tikintieji ir svečiai gausiau rinkosi į Tūbausių bažnytėlę, kurioje buvo švenčiami tituliniai atlaidai ir bažnyčios pastato 80-metis. 1928 m. Tūbausiuose buvo pastatyta medinė laikina bažnyčia, tačiau 1942 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Parapija daugelį metų buvo aptarnaujama Kretingos pranciškonų, o pastaruoju metu aptarnaujama kunigo Viktoro Dirvonskio, Darbėnų parapijos klebono.

Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo kancleris kan. Haroldas Šneideraitis bei Tūbausiuose tarnavę pranciškonai – br. Leopold Scheifele OFM ir br. Antanas Grabnickas OFM. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie Advento prasmę ir priminė, kad Advento pradžią „reguliuoja“ parapijos globėjas apaštalas šv. Andriejus. Ganytojas pasidžiaugė gyvąja Bažnyčia, kuri net svarbesnė už akmenis ar plytas. Džiugu buvo matyti, kad prie altoriaus patarnavo gausus būrys vaikų, apsirėdžiusių specialiomis uniformomis.

Po pamaldų bažnyčioje skambėjo sveikinimai bei sakralinė muzika, o jubiliejaus šventimas prasitęsė šventoriaus palapinėje vaišinantis koše bei karšta arbata.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: