į pirmą puslapį

Kronika

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos jubiliejus
Paskelbta: 2022-11-25 21:11:52

2022 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija šventė savo sidabrinį jubiliejų. 1997 metais Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos Klaipėdos skyriaus narių ir dekano monsinjoro Jono Gedvilo iniciatyva buvo įkurta katalikiškos krypties mokykla, pavadinta nusipelniusio pedagogo ir vaikų literatūros rašytojo Prano Mašioto vardu. P. Mašiotas 1924-1929 metais dirbo Klaipėdoje lietuviškos gimnazijos direktoriumi.

Jubiliejaus proga šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje vyko iškilmingos pamaldos, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Homilijos metu ganytojas komentavo eilutes iš psalmės - „Palaiminti, kurie pakviesti į Dievo Avinėlio vestuvių pokylį“ ir mokė vaikus atrasti tikrąją laime. Atnašavimo metu moksleiviai atnešė prie altoriaus savo sukurtą maldą bei kitas atnašas. Eucharistiją kartu šventė parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas, progimnazijos kapelionas kun. Antanas Budreckas bei buvę progimnazijos kapelionai – kun. Andrius Vaitkevičius ir Mindaugas Stonys.

Po pamaldų progimnazijos kieme buvo pašventintas koplytstulpis, kuris visai progimnazijos bendruomenei primins apie Dievo meilę ir liudys nuolatinę Viešpaties globą. Švietimo įstaigos salėje tęsėsi šventinė programa, kurioje savo talentus ir pasiekimus rodė moksleiviai, mokytojai, moksleivių tėvai bei svečiai. Programos metu buvo pasakyta daug prasmingų palinkėjimų bei sveikinimų visai progimnazijos bendruomenei.

Telšių vyskupas dėkoju už puikų bendradarbiavimą jaunuomenės ugdymo srityje, ragino toliau remtis laiko patikrintomis krikščioniškomis vertybėmis, linkėjo Aukščiausiojo palaimos bei ilgų gyvavimo metų.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: