į pirmą puslapį

Kronika

A†A jubil. kan. ANUPRAS GAURONSKAS
Paskelbta: 2022-11-21 15:06:10

(1938-1972-2022)

2022 m. lapkričio mėn. 21 d., eidamas aštuoniasdešimt penktuosius savo gyvenimo metus, mirė Viekšnių Šv. Jono krikštytojo parapijos rezidentas, Telšių vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas jubiliatas Anupras Gauronskas.

Velionis buvo gimęs 1938 m. liepos mėn. 1 d. Purvių kaime, Akmenės rajone valstiečių šeimoje. Mokėsi Avižlių pradžios mokykloje, po to lankė Dabikinės vidurinę mokyklą, baigė Kauno politechnikumą, tarnavo tarybinėje armijoje. Grįžęs iki 1967 metų dirbo Kauno autobusų parke vairuotoju, po to įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1972 m. balandžio mėn. 16 dieną vyskupo Juozapo Matulaičio-Labuko Kaune buvo pašventintas kunigu.

Dirbo:

1972 06 03-1974 05 18 – Telšių katedros vikaras;
1974 05 18-1976 06 10 – Kretingos parapijos vikaras;
1976 06 10-1982 06 19 – Klaipėdos parapijos vikaras;
1982 06 19-1983 06 09 – Skaudvilės ir Adakavo parapijų klebonas;
1983 06 09-1984 12 14 – išleistas gydytis;
1984 12 14-1990 03 14 – Pievėnų ir Rubikų parapijų administratorius;
1990 03 14-1990 12 05 – Tirkšlių parapijos klebonas;
1990 12 05-2019 10 27 – išleistas pastoraciniam darbui į Rusijos federacijos Kaliningrado sritį. Maskvos arkivyskupo paskirtas Karaliaučiaus (Kaliningrado) klebonu ir dekanu. Jis buvo pirmasis katalikų kunigas, trejus metus dirbęs vienas šiame pravoslavų krašte.
2019-10 27-iki mirties – Viekšnių parapijos rezidentas.

2000 m. lapkričio 6 dieną vyskupas Antanas Vaičius paskyrė A. Gauronską Telšių katedros kapitulos Garbės kanauninku.

Velionio rūpesčiu inicijuota idėja Ventoje pastatyti bažnyčią. Jos pamatai pašventinti 2004 metais, o 2009 metais Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia svetingai priėmė maldininkus. Ji vadinama Lietuvos tūkstantmečio bažnyčia. A. Gauronskas naujajai šventovei iš Vokietijos parūpino varpą. Savivaldybės taryba už išskirtinius nuopelnus gimtajam kraštui dvasininkui 2009 metų rugpjūčio mėnesį suteikė Akmenės rajono Garbės piliečio vardą. 1997 m. už lietuvybės puoselėjimą Karaliaučiuje, už dvasinius tiltus, nutiestus tarp Lietuvos ir Kaliningrado bendruomenių, A. Gauronskas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinu.

Velionis pašarvotas Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kur antradienį, lapkričio 22 dieną, 17 val. už jį bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios.

Laidotuvių Šv. Mišios numatytos trečiadienį, lapkričio 23 dieną, 12 val. Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Po jų žemiškieji A. Gauronsko palaikai atguls Ventos miestelio kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: