į pirmą puslapį

Kronika

Dvasininkai domisi šventumu
Paskelbta: 2022-11-18 19:55:47

 

2022 m. lapkričio 18 d. Telšių vyskupijos dvasininkai minėjo Dievo tarno vysk. Vincento Borisevičiaus mirties 76-ąsias metines. Ištikimas ganytojas buvo gavęs pasiūlymą bendradarbiauti su okupantais, tačiau sąmoningai ir aiškiai atsisakė, nes tai prieštarautų jo sąžinei. 1946 m. lapkričio 18 d. vyskupui V. Borisevičiui buvo įvykdyta mirties bausmė.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pasidžiaugė, kad Šventųjų skelbimo dikasterija paskyrė beatifikacijos reliatoriumi t. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD. Tolimesnis Dievo tarno Vincento bylos vyksmas priklausys nuo postulatoriaus kun. Donato Litvino ir reliatoriaus bendradarbiavimo siekiant paruošti išsamią Dievo tarno gyvenimo, dorybių bei kankinystės dėl neapykantos tikėjimui apžvalgą (Positio).

Pagrindinį pranešimą „Kaip Bažnyčioje atsiranda šventieji?“ skaitė kun. D. Litvinas. Prelegentas pradėjo mintimi, jog visi esame pašaukti į šventumą, tačiau savo pranešime daugiau kalbėjo apie įvairias procedūras, reikalingas pradėti beatifikacijos ar kanonizacijos procesus. Neseniai kun. D. Litvinas dalyvavo Vatikane organizuotoje konferencijoje „Apie šventumą šiandieniniame pasaulyje“ ir pasidalino naujausiomis įžvalgomis apie tai bei atsakė į klausimus.

Antroje dvasininkų susitikimo dalyje aktualijomis pasidalijo kunigų seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas bei generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, o sielovados centrų darbuotojai perteikė aktualią informaciją apie vykdomas sielovadines programas ir padėkojo kunigams už bendradarbiavimą. Didesnis dėmesys buvo skiriamas besiartinančioms Pasaulio jaunimo dienoms Lisabonoje 2023 metų rugpjūčio mėnesį. Vysk. A. Jurevičius pristatė PJD internetinį puslapį (https://www.lisboa2023.org/en/) ir pakvietė kunigus padėti jaunimui ruoštis šiai piligrimystei. Šventumo siekimas ir piligrimystė vienas kitą stiprina ir veda link krikščioniško gyvenimo pilnatvės.

Susitikimo pabaigoje vyskupas prabilo apie kunigų motyvacijos skelbti Evangeliją stiprinimą. Vyskupas priminė vieną momentą iš šv. Jono Pauliaus II gyvenimo. Apaštalinės kelionės Japonijoje metu (1981 m.) žurnalistai popiežiaus paklausė apie kelionės motyvus. Anot žurnalistų, krikščionių Japonijoje yra tik mažuma, o visuomenė turi visai kitokius lūkesčius. Popiežius atsakė: „atvykstu ne todėl, kad atitikčiau kieno nors lūkesčius, bet dėl to, kad Kristus mane siunčia skelbti Evangelijos visoms tautoms!“ – Toks turėtų būti kiekvieno kunigo nusistatymas – esame kunigai ne dėl visuomenės lūkesčių, bet grynai iš Dievo malonės ir tam, kad tęstume Kristaus misiją.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: