į pirmą puslapį

Kronika

Ministrantų diena Telšiuose
Paskelbta: 2022-10-25 22:26:14

Būti ministrantu – patarnauti šv. Mišioms yra viena kilniausių pasauliečių tarnysčių, kurios reikšmę reikia iš naujo atrasti popandeminėje Bažnyčioje. Šiam tikslui 2022 m. spalio 22-23 dienomis Telšių vyskupijos jaunimo centras sukvietė šv. Mišių patarnautojus į ministrantų savaitgalį, kuris vyko Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Jaunimo centui talkino Klaipėdos Marijos Taikos karalienės parapijos ministrantų komanda, vadovaujama Arūno Skirgailos.

Giedrą šeštadienio rytą beveik keturiasdešimties vaikinų grupė iš įvairių vyskupijos parapijų susirinko Telšių kunigų seminarijoje įsikūrimui bei susipažinimui. Ministrantų savaitgalio dalyviai kartu su seminaristais autobusu nuvyko į netoli Telšių esantį Kęstaičių kaimą, kuris buvo pasirinktas žygio pradžios tašku. Kęstaičiuose 17 a. buvo pastatyta šv. Roko bažnyčia, įsikūrė ligonius globojęs rokitų vienuolynas. Carinės priespaudos metais buvo nuspręsta uždaryti Kęstaičių vienuolyną ir bažnyčią, tačiau vietos gyventojai tam taikiai priešinosi, ilgą laiką budėjo ir neleido išgrobstyti bažnyčios ir jos uždaryti. Negalėdami nieko padaryti 1886 metais caro žandarai pasikvietė kazokus, kurie įsiveržė į bažnyčią ir ją nusiaubė, o su gynėjais žiauriai susidorojo. Pati bažnyčia ir vienuolynas 1890 metais rusų valdžios buvo nugriauti.

Iš Kęstaičių ministrantai, lydimi Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus, kan. Jono Ačo, kun. Alexis Danillo Garro SDB bei kunigų seminarijos auklėtinių, patraukė Telšių kryptimi. Pakeliui buvo kalbama apie tikėjimo dalykus, meldžiamasi Rožinio malda, o trumpų sustojimų akimirkomis kun. Alexis kvietė ieškoti lobio – apmąstyti ir pasidalinti mintimis apie mums brangiausius dalykus: draugystę, šeimą bei santykį su Dievu.

Įveikę beveik dvylikos kilometrų piligrimystę ir trumpai pasiilsėję ministrantai Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje klausėsi katedros klebono kan. Vyginto Gudeliūno, kuris pravedė praktinę edukaciją apie patarnavimą šv. Mišiose. Mokymo metu buvo atkreiptas dėmesys ne tik į dvasinius dalykus, bet ir į išorinę laikyseną, aprangą bei prisiminta altoriaus reikšmė.

Sustiprinę savo liturgines žinias ministrantai padarė gerą darbą tvarkydami seminarijos bibliotekoje knygas ir rinkosi į Švč. Sakramento adoraciją, kurios metu buvo galimybė atlikti išpažintį. Dvasinę bendrystę sustiprino judrūs žaidimai, o patirti maldos gelmės padėjo Naktinė bei Rytmetinė valandų liturgija, taip vadinamas brevijorius – tradicinė seminaristų, kunigų bei vienuolių malda. Iš pažiūros painų meldimosi principą patarnautojai perprato gan greitai melsdamiesi chorais ir darniai atsakydami vieni kitiems psalmių bei himnų posmais.

Sekmadienio rytą patarnautojai vėl skubėjo į katedrą, kur vyko pasiruošimas patarnavimui sekmadienio liturgijoje. Ministrantų savaitgalį vainikavo iškilmingos šv. Mišios, kurių pradžioje visas pulkas patarnautojų, nešini kryžiumi bei žvakėmis žengė link altoriaus pro didžiąsias katedros duris. Minint misijų dieną Eucharistijai vadovavo kunigų seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas, o pamokslą sakė bei mintimis apie misijos reikšmę šiandienos krikščionio gyvenime dalinosi generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius.

Turiningas ir pilnas įspūdžių ministrantų savaitgalis buvo užbaigtas trumpa refleksija grupelėse, aptariant įsimintiniausius programos momentus, dalinantis idėjomis, kaip pakviesti daugiau jaunuolių tapti ministrantais. Jaunimo centro komanda džiaugiasi dalyvių gausa bei aktyvumu ir žvelgdami į ateitį viliasi, jog vyskupijos ministrantų savaitgaliai taps reguliariu susibūrimu, padedančiu auginti bei stiprinti ministrantų bendruomenę.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: