į pirmą puslapį

Kronika

Telšių saleziečių atstovas dalyvavo kanonizacijoje
Paskelbta: 2022-10-18 03:39:51

Telšiuose tarnaujantis vienuolis salezietis kun. Alexis Danillo Garro SDB 2022 m. spalio 9 d. viešėjo Romoje ir dalyvavo saleziečių vienuolio br. Artemido Zatti kanonizacijos iškilmėse. Iš Argentinos kilęs kun. Alexis ypač džiaugėsi savo tėvynainio paskelbimu šventuoju.

Artemido Zatti gimė 1880 m. Italijoje, tačiau jo šeima 1897 m. emigravo į Argentiną. Jaunystėje Artemido susirgo tuberkulioze ir būdamas prie mirties slenksčio prašė išgijimo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos, mainais žadėdamas pašvęsti Jai savo gyvenimą. Stebuklingai išgijęs Artemido įstojo į saleziečių vienuolyną Argentinoje ir pasišventė ligonių slaugai.

Artemido Zatti vienų buvo pramintas Dviračio Šventuoju, nes visada dviračiu vykdavo į darbą ligoninėje, kitų - Šventuoju Gydytoju, nes patiems ligoniams nebuvo geresnio vaisto, negu pamatyti brolį Artemido šalia savęs. Jis buvo tarnystės bei paprastumo žmogus, šventasis, kuris viską darė dėl Jėzaus, prašydamas aukų ligoninei, klausdavo – „Ar turite karštos sriubos dešimtmečiui Jėzui?“

1934 m. balandžio mėnesį br. Artemido iš Argentinos buvo atvykęs į Romą dalyvauti kunigo Jono Bosko, saleziečių kongregacijos įkūrėjo, kanonizacijoje. Ten dalyvavo ir pal. Teofilius Matulionis bei grupė piligrimų iš Lietuvos. Kas tuomet galėjo pagalvoti, kad prabėgus aštuoniasdešimt aštuoneriems metams pats br. Artemido bus paskelbtas šventuoju!

Homilijoje pop. Pranciškus paliudijo, kad būdamas Argentinos jėzuitų provincijolu maldoje prašė Artemido Zatti užtarti ir meldė Viešpatį malonės, kad jėzuitai turėtų daugiau pasauliečių bendradarbių. Taip ir įvyko! Jaunųjų pasauliečių skaičius labai išaugo. Tai rodo, jog naujai paskelbtas šventasis užtaria ir padeda jaunuoliams surasti pašaukimą.

Kun. Alexis kartu su daugiau kaip 700 kitų saleziečių vienuolių susitiko Vatikane su pop. Praciškumi ir dėkojo Dievui už kanonizaciją kaip didžiulę dovaną Bažnyčiai, o ypač saleziečių kongregacijai.

Šventasis broli Artemido, melski už mus!

Lietuvos šv. kunigo J. Bosko Saleziečių draugijos informacija
Nuotraukos: kun. Alexis Danillo Garro SDB, Salesianos ARNaukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: