į pirmą puslapį

Kronika

Konferencija apie šventumą
Paskelbta: 2022-10-12 13:15:58

2022 m. spalio 3 - 6 dienoms Romoje vyko konferencija apie Šventumą šiandien, kurią organizavo Šventųjų skelbimo dikasterija.

Į konferenciją buvo pakviesti postulatoriai bei jų bendradarbiai, kurie savo vyskupijose dirba su kandidatų į palaimintuosius ar šventuosius bylomis. Konferencijoje dalyvavo Telšių vyskupijos Dievo Tarno Vincento Borisevičiaus bylos postulatorius kunigas Donatas Litvinas.

Konferenciją pradėjo Šventųjų skelbimo dikasterijos vadovas kardinolas Marcello Semeraro. Sveikindamas visus susirinkusius ir džiaugdamasis dalyvių gausa iš viso pasaulio, kardinolas priminė, kad tapti tobulam, reikia sąžingai atlikti kasdienius savo darbus, kaip yra rašęs John Henry Newman, 2019 metais paskelbtas šventuoju.

Pranešimus susitikime skaitė vienas žymiausių Italijos teologų, arkivyskupas Bruno Forte, Italijos vyskupų konferencijos oficialaus leidinio Avvenire vyriausiasis redaktorius Dr. Marco Tarquinio, Vatikano muziejaus direktorė Dr. Barbara Jatta, istorikas prof. Andrea Riccardi, t. Federico Lombardi SJ ir kiti įvairių Italijos universitetų profesoriai.

Pranešimuose akcentuotas kiekvieno žmogaus pašaukimas į šventumą bei jo siekimas šių dienų sparčiai besikeičiančiame, skaitmenizuotame pasaulyje. Konferencijoje skambėjo pranešimai apie šventumą ir kultūrą, taip pat apie vyraujančios atmetimo kultūros ir šventumo santykį. Prisiminta jaunimo tarpe ypač populiari mintis, jog jei tavęs nėra socialiniuose tinkluose, tai tu neegzistuoji. Patiktukų skaičius gali parodyti populiarumą, bet ne siekį tapti šventu. Kelias į šventumą eina per herojišką dorybių praktikavimą, kankinystę ar gyvenimo paaukojimą. Nagrinėta biblinė Palaiminimų kaip kelio į šventumą tematika.

Šventasis yra tas, kurio gyvenimą galima apibūdinti kaip gražų, nugyventą prasmingai, išpildytą gyvenimą. Svarbus ir jau paskelbtų šventųjų ar palaimintųjų pavyzdys, kuris nuolat traukia bei domina žmones įvairiais laikais. „Šventieji yra kaip brangūs perlai. Jie visada yra aktualūs, niekada nepraranda savo vertės, nes jų gyvenimai yra nuostabus Evangelijos komentaras.“

Konferencijos prelegentai daug rėmėsi Vatikano II Susirinkimo dogminės konstitucijos Lumen Gentium penktuoju skyriumi apie visuotinį pašaukimą į šventumą Bažnyčioje bei popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu Gautete et Exsultate, apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje. Konferencijos dalyviai susitiko su popiežiumi ir kiekvienas buvo asmeniškai popiežiaus pasveikintas.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: