į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijoje policija švenčia profesinę šventę
Paskelbta: 2022-10-03 08:40:19

Telšių vyskupijoje policija šventė savo profesinę šventę kartu su Bažnyčia. 2022 m. rugsėjo 30 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje įvyko Policijos šventė iš anksto minint profesinę Angelų sargų dieną. Prieš pamaldas Kretingos miesto aikštėje įvyko iškilmingas minėjimas. Būriai policininkų, vedami vėliavų ir lydimi Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestro garsų, rikiuotėje patraukė į bažnyčią.

Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo kan. Vilius Viktoravičius, policijos kapelionas Antanas Budreckas ir kun. Mindaugas Stonys. Buvo meldžiama Dievo palaimos policijos pareigūnams, prisiminti tarnyboje žuvę pareigūnai.

Po pamaldų Klaipėdos apskrities VPK viršininkas Alfonsas Motuzas apdovanojo labiausiai nusipelniusius policijos pareigūnus, sveikinimo žodį tarė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius bei kitų valstybinių ir visuomeninių organizacijų atstovai.

Vyskupas linkėjo būti kantriais ir išlaikyti pagarbą kiekvienam žmogui, netgi nusikaltėliui. „Kol veikia pasaulyje blogis, tol reikės policijos, reikės ir Bažnyčios. Tad siekime blogį nugalėti gerumu“ – kalbėjo ganytojas.

Tauragės apskrities VPK pareigūnai rugsėjo 30 d. rinkosi į Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, koncelebravo policijos kapelionai prel. Juozas Šiurys, kan. Remigijus Saunorius bei dekanas kun. Saulius Katkus. Homilijoje generalvikaras kalbėjo apie materialinę ir dvasinę tikrovę. Jei materialiniame lygmenyje mes galime daug ką įrodyti, tai dvasiniame lygmenyje galime net ir patirti, nes dvasinis lygmuo pranoksta materialųjį ir atveria naujus pažinimo horizontus. Pamokslininkas kalbėjo apie stebuklo, kuris pranoksta materialų realybės suvokimą, galimybę, paminėdamas Ukrainą. Po pamaldų Tauragės VPK viršininkas Marius Draudvila apdovanojo nusipelniusius pareigūnus, o šventėje dalyvavę svečiai sveikino policijos pareigūnus profesinės šventės proga.

Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje spalio 2 d. Telšių ir Šiaulių apskričių VPK pareigūnai šventė savo profesinę šventę. Sveikindamas pareigūnus Telšių vyskupas kalbėjo: „Bažnyčia ir Policija – mes esame sąjungininkai kovoje prieš blogį, prieš nusikaltimus ir pažeidimus. Kartu esame vienoje barikadų pusėje kovodami už žmogų ir už visuomenės saugumą. Minime angelus sargus, kuriuos Dievas siunčia kiekvienam, kad slėpiningu būdu duotų gerą mintį, saugotų nuo pikto, įkvėptų norą daryti gera. Angelo sargo užduotis – kad žmogus būtų ne vienas. Kristus siunčia mokinius į pasaulį po du, policininkai taip pat patruliuoja dažniausiai po du. – Tai tam, kad vienas į kitą galėtume remtis ištikus sunkumams“.

Po pamaldų dvi policijos pareigūnės davė priesaiką, kurią patvirtino ir palaimino vyskupas. Po to Telšių bei Šiaulių apskričių VPK viršininkas Ramūnas Sarapas įteikė pareigūnams apdovanojimus, skambėjo sveikino žodžiai policijos pareigūnams.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: