į pirmą puslapį

Kronika

Piligriminės kunigų rekolekcijos
Paskelbta: 2022-09-29 12:57:53

 Nedidelė grupelė kunigų 2022 m. rugsėjo 19-23 dienomis atliko piligrimines rekolekcijas keliaudama po Lenkijos šventoves. Grupelės branduolį sudarė Telšių vyskupijos kunigai, tačiau dalyvavo ir atstovas iš Panevėžio vyskupijos. Piligrimystei vadovavo Telšių ganytojas Algirdas Jurevičius.

Dvasininkai apsistojo Lagievnikuose prie Dievo Gailestingumo šventovės. Pirmąją rekolekcijų dieną dvasininkai meldėsi prie pal. Mykolo Giedraičio relikvijų šv. Morkaus bažnyčioje Krokuvoje. Eucharistijai vadovavo ir homiliją pasakė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Po Mišių šv. Jadvygos seserys pristatė pal. Mykolo šventumo kelią. Rekolektantai aplankė ir meldėsi prie Dievo tarno Petro Skargos SJ žemiškųjų palaikų, aplankė Vavelio katedrą bei meldėsi prie šv. Stanislovo, šv. Jadvygos bei kitų šventųjų relikvijų.

Antroji rekolekcijų diena prasidėjo ankstyvomis šv. Mišiomis Gailestingumo seserų koplyčioje prie šv. Faustinos relikvijų, aplankė Dievo gailestingumo, šv. Jono Pauliaus II bazilikas bei požeminę šv. Kunigundos bažnyčią Veličkuose, o vakare pasidalino dvasiniais dienos įspūdžiais.

Trečioji rekolekcijų diena taip pat prasidėjo Mišiomis prie šv. Faustinos relikvijų, o tęsėsi Vadovicuose, kur dvasininkai meldėsi prie vilniečio šv. Rapolo Kalinausko relikvijų, aplankė šv. Jono Pauliaus II namų muziejų, Aušvice meldėsi už nukankintus koncentracijos stovykloje. Vakare rekolektantai atvyko į Čenstakavos šventovę, kurioje tarnauja tėvai paulinai. Dvasininkai susitiko su lietuviškai kalbančiu paulinu t. Anupru, kuris papasakojo apie malonėmis garsaus Juodosios Madonos paveikslo bei vienuolyno istoriją. Atgailos koplyčioje vyko eucharistinio Jėzaus adoracijos valanda, kurios metu dvasininkai atliko išpažintį, o vėliau – dalyvavo vakarinėje Dievo Motinos Marijos paveikslo pagerbimo maldoje – apelyje.

Didžiulį įspūdį padarė šv. Mišių auka priešais malonėmis garsų paveikslą. Po pamaldų t. Anupras pakvietė dvasininkus pusryčių į vienuolyno refektorių. Vienuolyne gyvena apie 70 kunigų ir apie 20 broliukų, todėl refektorius įspūdingo dydžio ir išpuoštas aukštos meninės išraiškos kūriniais.

Dvasiškai sustiprinti ir atnaujinti kunigai sugrįžo į savo tarnystės vietas.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: