į pirmą puslapį

Kronika

Vyskupo Jono Kaunecko viešnagė Telšiuose
Paskelbta: 2022-09-28 22:35:53

2022 m. rugsėjo 27-28 dienomis Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas viešėjo Telšiuose. Vyskupas dalyvavo Telšių vyskupijos kunigų susirinkime, pasidalino atsiminimais apie kunigo tarnystę Žemaitijoje bei pristatė autobiografinę savo knygą „Prieš visus vėjus“. Kunigams buvo malonu sutikti buvusį Telšių kunigų seminarijos dvasios tėvą, todėl netruko gražių žodžių ir šiltų prisiminimų. Vyskupas J. Kauneckas padovanojo buvusiems savo auklėtiniams po knygą su autografu.

Antroje kunigų susirinkimo dalyje Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas pristatė kunigų seminarijos aktualijas ir per kunigus pakvietė ūkininkus paremti kunigų seminariją rudens derliaus gėrybėmis.

Caritas veiklas pristatė Agnė Vasiliauskaitė, o Šeimos centro iniciatyvas – Domininkas Lizdenis ir Gintė Kazlauskienė. Jaunimo centro vadovė Gabrielė Eitavičienė bei dvasios vadas kun. Alexis Danilo Garro SDB kvietė jaunimą į savanorių mokymus bei į ministrantų žygį. Rožinio maldą už misijas pristatė kun. Massimo Bianco SDB ir padovanojo po misijų mėnesiui skirtą knygelę.

Telšių vyskupas kunigams priminė apie nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojusias Nepilnamečių bei pažeidžiamų asmenų apsaugos gaires ir paaiškino apie kai kuriuos pasikeitimus dalykiniuose santykiuose su sielovados darbuotojais bei savanoriais.

Vyskupas kvietė atgaivinti ministrantų tarnystę parapijose ir paragino kunigus tam skirti didesnį dėmesį. Vyskupas iš anksto paskelbė apie du artimiausius tarptautinius renginius jaunimui: Taizė žiemos susitikimas Rostoke (Vokietija) ir Pasaulio jaunimo dienos bei susitikimas su popiežiumi Lisabonoje (Portugalija). Vyskupas paragino kunigus kviesti jaunimą ruoštis šiems pasaulinio masto įvykiams ir kuo aktyviau tame dalyvauti.

Vakare vysk. Jonas Kauneckas vadovavo Eucharistijai Telšių katedroje, kur 1977-1983 metais tarnavo vikaru ir rūpinosi Eucharistijos bičiulių sambūriu, rinko medžiagą Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai... Kartu koncelebravo Telšių vyskupas bei kiti kunigai.

Po šv. Mišių sausakimšoje kunigų seminarijos salėje įvyko knygos „Prieš visus vėjus“ pristatymas, kurį vedė kun. Nerijus Pipiras, o išsamiai knygą recenzavo doc. dr. Lina Šulcienė. Visus labai pradžiugino filmuotas siužetas, kuriame buvę Telšių vikaro kun. J. Kaunecko auklėtiniai pasakojo apie Eucharistijos bičiulius ir tuometinio kunigėlio veiklą jaunimo tarpe bei apie sovietų persekiojimus. Bendraujant prie arbatos tiesiog liejosi nauji atsiminimai ir drąsūs tikėjimo liudijimai.

Vysk. J. Kauneckas vakarieniavo su Telšių kunigų seminarijos auklėtiniais, dalijosi savo gyvenimo patirtimi, o ryte kartu su seminaristais šventė Eucharistiją ir drąsino aistringai siekti kunigystės.

Telšių vyskupijos kurijos informacija













aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 



Sekite mus: