į pirmą puslapį

Kronika

Kaltinėnų parapijos senelių globos namų jubiliejus
Paskelbta: 2022-09-10 17:34:21

2022 m. rugsėjo 9 d. Kaltinėnų parapijos senelių globos namai šventė savo 30 metų jubiliejų. Ta proga Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje vyko šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Pamaldose dalyvavo ir Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM bei gausus kunigų būrys.

Homilijoje Telšių vyskupas sakė: „Dėkojame Dievui už tai, kad prieš trisdešimt metų tuometinis klebonas Petras Linkevičius pradėjo šį didelį darbą; taip pat dėkojame dabartiniam parapijos klebonui kun. Narsučiui Petrikui, kuris pradėtą darbą iškėlė į aukštumas pasinaudodamas ES parama ir įrengdamas modernius bei visus šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius senelių namus. Taip dėkojame visiems geradariams, be kurių pagalbos tai nebūtų įvykę. Gerasis Dievas visiems teatlygina savo palaima“.

Po šv. Mišių Kaltinėnų parapijos globos namų kiemelyje įvyko iškilmingas jubiliejaus paminėjimas, skambėjo sveikino žodžiai bei buvo pagerbti geradariai, o viską vainikavo Petro bei Livetos Kazlauskų koncertas bei agapė. Džiugu buvo matyti, kad koncerto metu globos namų gyventojai šoko. Tai suteikia vilties ir džiaugsmo. Anot vyskupo Lino, svarbu yra nenustoti svajoti.

Sveikiname Kaltinėnų parapijos senelių globos namus ir linkime išsipildančių svajonių!

Telšių vyskupijos kurijos informacija


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: