į pirmą puslapį

Kronika

Plikių parapijos jubiliejus
Paskelbta: 2022-08-28 23:40:16

Paskutinį 2022 metų rugpjūčio mėnesio sekmadienį Plikių šv. Šeimos parapija šventė savo devyniasdešimtmetį. Prieš pamaldas parapijos klebonas kun. Vytautas Liesius iškilmingai pasitiko garbingus svečius – Telšių vyskupą Algirdą Jurevičius ir Vilniaus arkivyskupo padėjėją vyskupą Darių Trijonį, buvusį Plikių parapijos kleboną.

Pradėdamas iškilmę Telšių vyskupas priminė, kad kadaise Plikiuose tebuvo vos trys katalikų šeimos, tačiau tikinčiųjų skaičiui daugėjant kilo noras turėti ir savo bažnyčią. Tuometinis Klaipėdos klebonas kan. Adalbertas Danelaudzki 1932 metais Plikiuose pastatė šv. Šeimos bažnyčią, kurią pats pašventino rugpjūčio mėnesio paskutinį sekmadienį. Titulas bažnyčiai buvo parinktas pagal iš Kelno (Vokietija) atgabentą šv. Šeimą vaizduojantį vitražą, kurį ir šiandien galima pamatyti Plikių bažnyčioje.

Nors per visą šios parapijos gyvavimo laikotarpį pasikeitė daug kunigų, tačiau Bažnyčios misija išlieka nepakitusi – skelbti Dievo žodį ir gelbėti žmones atleidžiant nuodėmes bei rodant kelią į dangų.

Homilijoje vyskupas Darius prisiminė savo klebonavimo laikus Plikiuose ir išreiškė norą paliesti ne tik istorines bažnyčios sienas, bet ir prisiliesti prie žmonių širdžių. Tikintieji atidžiai klausėsi ganytojo homilijos, kurioje buvo paminėti parapijai daug nusipelnę žmonės.
Po pamaldų parapijos klebonas kun. Vytautas Liesis apdovanojo iškilius parapijiečius ir pakvietė visus į agapę šventoriuje.

Telšių vyskupijos kurijos informacija 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: