į pirmą puslapį

Kronika

A†A kun. jubil. VLADISLOVAS JUŠKYS
Paskelbta: 2022-08-01 07:46:37

(1930-1957-2022)

2022 m. liepos mėn. 31 d., eidamas devyniasdešimt trečiuosius savo gyvenimo metus, mirė Žemaičių Kalvarijos Šv. Jono Pauliaus II senelių globos namų rezidentas kunigas jubiliatas Vladislovas Juškys.

Velionis buvo gimęs 1930 m. vasario mėn. 3 d. Dargalių kaime, Šilalės rajone. Mokėsi Tūbinių pradžios mokykloje, po to lankė Šilalės vidurinę mokyklą. Ją baigęs, 1952 m. rudenį įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1957 m. balandžio mėn. 17 dieną vyskupo Julijono Steponavičiaus Kaune buvo pašventintas kunigu.

Dirbo:

1957 06 27-1958 06 11 – Kulių parapijos vikaras;
1958 06 11-1964 06 03 – Varnių parapijos vikaras;
1964 06 03-1986 12 22 – Gadūnavo parapijos klebonas;
1986 12 22-2001 06 11 – Alsėdžių parapijos klebonas;
2001 06 11-2008 06 11 – Pagramančio parapijos klebonas;
2008 06 11-2016 07 05 – Pagramančio parapijos administratorius.

2016 liepos mėn. 5 d. buvo paskirtas Pagramančio parapijos rezidentu, tačiau dėl silpnos sveikatos netrukus persikėlė į Žemaičių Kalvarijos Šv. Jono Pauliaus II senelių globos namus.

2011 metais a.a. kun. V. Juškys išleido poezijos knygą, kurioje prisipažįsta, jog nuo vaikystės buvo neabejingas literatūrai. Pagrindinis dėmesys leidinyje skiriamas Dievui ir Jo namams, kuriems kunigas jubiliatas ištikimai paaukojo visą savo ilgą ir prasmingą gyvenimą.

Rugpjūčio 1 dieną, pirmadienį, velionis bus pašarvotas Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje, kur 18 val. bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios.
Rugpjūčio 2 dieną, antradienį, jis bus šarvojamas Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Vakare 18 val. už jį bus aukojamos Šv. Mišios, po jų – giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Laidotuvių Šv. Mišios numatytos trečiadienį, rugpjūčio 3 dieną, 11 val. Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kurios šventoriuje ir atguls žemiškieji a.a. kun. Vladislovo palaikai.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: