į pirmą puslapį

Kronika

Padėka už Sinodinį kelią Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2022-06-21 12:02:44

2022 m. birželio 18 d. Sinodinio kelio moderatoriai rinkosi į Telšių katedrą padėkoti Dievui už Sinodinį kelią vyskupijoje ir taip užbaigti svarbų ilgos sinodinės kelionės etapą.

Pamaldų dalyviams buvo padalinti giesmynai ir kviečiama bendruomeniškai giedoti. Bendruomeninio giedojimo ilgesys buvo išreikštas ir pateiktose įžvalgose, todėl dalyviai tuoj pat galėjo įgyvendinti Dievo tautos lūkesčius.

Homilijos metu Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kalbėjo apie Dievo svajonę turėti ištikimą Bažnyčią. Ganytojas kalbėjo: „Prieš metus popiežius Pranciškus visus pasaulio tikinčiuosius pakvietė pasvajoti, kokios Bažnyčios mes ilgimės? – O kadangi Bažnyčia yra visų pirma ne pastatas, bet žmonės, tai nuo mūsų labai daug priklauso, ar mūsų Bažnyčia, mūsų parapija, mūsų bendruomenė ar maldos grupelė bus Dievo svajonių išsipildymas.“

Vyskupas kalbėjo, kad kiekvieno žmogaus gyvenimu Viešpats nori pasauliui perteikti žinią, todėl svarbu atpažinti savyje Dievo suteiktas dovanas ir jas naudoti žinios perdavimui.

„Negalime nepastebėti didelių popiežiaus pastangų mus išjudinti ir pažadinti mumyse misionierišką dvasią. Turime atrasti, kad būti misionieriais ir Kristaus liudytojais nėra kažkoks ypatingas gyvenimo būdas, kurį galėtų praktikuoti tiktai kai kurie šventumo genijai. Tai nėra elitinis išrinktųjų kelias, bet kvietimas kiekvienam pakrikštytajam. Kokia didelė malonės jėga snaudžia nesuskaičiuojamoje daugybėje pakrikštytųjų! Dievo malonė mumyse snaudžia! Ar norite ją pažadinti? Jei taip, - tuomet Sinodinis kelias kaip tik jums!“ – kalbėjo vyskupas.

Po pamaldų Sinodinio kelio moderatoriai rinkosi į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos salę, kurioje vyskupijoje surinktų įžvalgų santrauką pristatė Sinodinio kelio Telšių vyskupijoje koordinatorius kun. dr. doc. Andrius Vaitkevičius. Akivaizdu, kad žmonės Bažnyčią supranta kaip paslaugų teikimo įstaigą, o tikėjimas suvokiamas labiau asmeniškai, negu bendruomeniškai. Negalima nepastebėti ir egoizmo apraiškų, nes žmonės linkę iš kitų daug reikalauti, bet patys nenori prisidėti, kad parapijos gyvenimas keistųsi.

Po Sinodinio kelio apžvalgos pristatymo buvo palikta laiko dalyvių liudijimams, kurie atskleidė Šventosios Dvasios veikimą tarp kelio dalyvių.

Baigiamajame žodyje Telšių vyskupas priminė, kad baigėsi tik pirmasis Sinodinio kelio etapas, o pats sinodinis keliavimas tęsiasi toliau. Ganytojas paragino rudenį vėl rinktis ir diskutuoti parapijai aktualiomis temomis. Vyskupas kiekvienam moderatoriui įteikė Bažnyčios socialinio mokymo knygutę Ką daryti?

Sinodinio kelio metu buvo išsakyta daug svajonių ir lūkesčių Bažnyčiai. Dievui laiminant ir dvasininkams, vienuoliams bei pasauliečiams bendradarbiaujant, svajonės gali išsipildyti. Svarbu atpažinti Dievo svajones apie Bažnyčią ir siekti, kad jos išsipildytų konkrečioje parapijoje, bendruomenėje ar maldos grupėje.

Telšių vyskupijos kurijos informacija 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: