į pirmą puslapį

Kronika

Priekulėje pašventinta Lurdo grota
Paskelbta: 2022-06-20 09:18:55

Švenčiant Dievo Kūno ir Kraujo iškilmę bei parapijos globėjo atlaidus Priekulės šv. Antano parapijoje lankėsi Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Maža parapijos bažnytėlė netalpino visų piligrimų, todėl šv. Mišios buvo aukojamos šventoriuje. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie pagarbą Eucharistijai ir priminė vieną iš šv. Antano stebuklų – asilo parklupdymą Riminio mieste. Pamatę šį įvykį netgi klaidatikiai atsivertė ir įtikėjo realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje.

Pamaldų metu vyskupas suteikė Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliams bei suaugusiems, o po pamaldų vadovavo Devintinių procesijai šventoriuje. Švenčiausiojo sakramento pagarbinimas baigėsi himno Tave Dieve garbinam giedojimu ir palaiminimu prie naujai pastatytos Lurdo grotos. Vyskupas pašventino Švč. Mergelės Marijos skulptūrą ir grotą. Verta pažymėti, kad tai antroji Lurdo grota, įrengta toje Telšių vyskupijos dalyje, kuri vadinama Mažąja Lietuva. Grotai akmenis sunešė patys parapijiečiai bei atvykėliai iš kitų parapijų bei įvairių organizacijų. Džiugu, kad tikintieji naujai atranda Švč. Mergelės Marijos motiniškumą ir tai liudydami įrengia sakralius ženklus, prie kurių melsis prašydami dangiškosios Motinos užtarimo.

Šv. Antano atlaidų šventė dar ilgai tęsėsi šventoriuje dalijantis ne tik žuviene ar plovu, bet ir širdies šiluma, artimu bendravimu su dvasininkais, kurie pasirodė beesą tokie pat, kaip ir šv. Antanas Paduvietis - paprasti ir prieinami.

Telšių vyskupijos kurijos informacijaaukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: