į pirmą puslapį

Kronika

Šventojo Justino dovanos
Paskelbta: 2022-06-01 20:08:03

 

Telšių vyskupija šiemet iškilmingai minėjo savo dangiškojo globėjo šv. Justino kankinio dieną. Iškilmingos šv. Mišioms Telšių katedroje vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Kartu koncelebravo Telšių vyskupijos kunigai bei svečiai iš kitų vyskupijų. Šiemet šv. Justino šventė buvo ypatinga, nes diakono šventimus priėmė Dovydas Paulikas ir Rokas Maziliauskis.

Homilijoje vyskupas komentavo Kristaus žodžius, kviečiančius būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Kaip druska ištirpsta ir tampa neregima, bet atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį, taip ir Kristaus liudytojai pasaulyje nesiafišuodami atlieka išganymui svarbius darbus. Vyskupas priminė naujiesiems diakonams jų pareigas ir padrąsino: „Neapsigaukite, kad tai esą neaukštos pareigos. Juk ir pats Jėzus visų pirma buvo diakonu – mūsų išganymo tarnu. Įsiklausykite į apaštalo Pauliaus mintį apie kryžių: einantiems į pražūtį kryžius atrodo kvailybė, bet mums tai - Dievo galybė ir Dievo išmintis. Pasaulis šio paradokso nesupranta, tačiau ir jūs esate pašaukti skelbti Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis“.

Po diakonato šventimų vyskupas padėkojo naujųjų diakonų tėvams už neįkainojamą auką Kristaus Bažnyčiai ir pakvietė visus tikinčiuosius melstis, kad naujieji diakonai taptų dvasininkais pagal Kristaus širdį.

Diak. Dovydas Paulikas yra kilęs iš Žygaičių parapijos. Aleksandro Stulginskio universitete įgijo taikomosios ekologijos bakalauro laipsnį ir keletą metų dirbo buhalteriu bei registratoriumi. Pajutęs pašaukimą kunigystei 2015 metais įstojo į kunigų seminariją.

Diak. Rokas Maziliauskas yra kilęs iš Vainuto parapijos. Ir karto po gimnazijos baigimo įstojo į Telšių kunigų seminariją. Vėliau mokėsi Kauno bei Vilniaus kunigų seminarijose.

Po šventinių pamaldų vyskupas įteikė diakonams liudijimus dėl diakonato šventimų ir skyrimo raštus. Diak. Dovydas Paulikas skiriamas diakono praktikai į Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapiją, o diak. Rokas Maziliauskas – į Plungės šv. Jono Krikštytojo parapiją.

Telšių vyskupija dėkoja šv. Justinui už naujų dvasininkų įsijungimą į Viešpaties vynuogyną ir meldžia naujų pašaukimų, nes pjūtis tai didelė...

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: