į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos dekanų piligrimystė
Paskelbta: 2022-04-28 11:39:45

2022 m. balandžio 26-27 dienomis Telšių vyskupijos dekanų taryba organizavo piligrimystę į Kaišiadorių vyskupiją. Piligrimystės iniciatoriais buvo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius.

Pasimeldę prie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų ir apžiūrėję Kaišiadorių katedrą piligrimai buvo svetingai priimti Kaišiadorių vyskupijos kurijoje, kur aplankė įrengtą muziejų. Pietų metu Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pristatė vyskupijos gyvenimo aktualijas. Po pietų piligrimai patraukė į Guronis, kur apžiūrėjo kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškėje esančius rekolekcijų namus bei Rožinio slėpinių parką.

Birštono sakraliniame muziejuje visi susidomėję klausėsi Romos Zajančkauskienės pasakojimo apie pal. Teofilių bei kard. V. Sladkevičių, kuris ten buvo slapta konsekruotas vyskupu ir dėl to susilaukė represijų.

Vakarienės metu dalyvaujant Telšių bei Kaišiadorių vyskupams vyko įdomios diskusijos sielovados temomis. Birštono parapija turi stiprią Caritas struktūrą, kurią dekanams Caritas namuose išsamiai pristatė Vilma Burbienė bei Birštono parapijos klebonas mons. Jonas Dalinevičius. Po pristatymo kilo vaisinga diskusija apie Caritas veiklą bei įdomias iniciatyvas. Apžiūrėję Birštono bažnyčią piligrimai patraukė link Pivašiūnų, kur meldėsi prie malonėmis garsaus Švč. Mergelės Marijos paveikslo. Šv. Mišių pabaigoje Telšių vyskupas žemaitiškai pasveikino susirinkusius dzūkus su šv. Velykomis. To dar Pivašiūnai nebuvo girdėję! Dalis Žemaitijos dvasininkų Pivašiūnuose lankėsi pirmą kartą ir buvo sužavėti šventovės grožiu. Parapijos klebonas mons. Vincas Baublys papasakojo apie šventovės istoriją ir parodė naujai įrengtus piligrimų priėmimui skirtus pastatus.

Grįždami į namus piligrimai sustojo apžiūrėti Alytaus šv. Liudviko bažnyčios, kuri dėl avarinės būklės kurį laiką buvo uždaryta ir remontuojama. Apie bažnyčios atnaujinimo darbus kalbėjo parapijos klebonas kun. Valdas Beleckas, o vargonininkė dekanų džiaugsmui pagrojo keletą kūrinių vargonais. Pilni įspūdžių ir patyrę dzūkų svetingumą Žemaitijos bei Mažosios Lietuvos atstovai grįžo į savo tarnystės vietas.

Telšių vyskupijos kurijos informacijaaukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: