į pirmą puslapį

Kronika

Apdovanoti lobio ieškotojai
Paskelbta: 2022-04-23 13:17:12

Mažeikių rajono savivaldybėje kasmet iškilmingai pažymima Paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena. Šiemet ši diena buvo iškilmingai pažymima balandžio 22 d. Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Šiųmetinės Paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienos šūkis buvo paimtas iš Evangelijos pagal Matą – „Kur tavo lobis, ten tavo ir širdis“ (Mt 6,21). Šv. Mišioms Sedos bažnyčioje vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo Mažeikių dekanato kunigai. Buvo meldžiamasi už dekanato bažnyčių bei kitų kultūros paminklų išsaugojimui prisidėjusius žmones – aukotojus bei rėmėjus. Pamaldose dalyvavo LR seimo narė Laima Nagienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Salius Šiurys, KPD Telšių – Tauragės teritorinio skyriaus vedėja Aurelija Ričkuvienė, Mažeikių rajono savivaldybėje už kultūros paveldo išsaugojimą atsakinga Rūta Končiūtė-Mačiulienė ir kiti kultūros paveldo bei krašto istorijos puoselėtojai.

Pamoksle vyskupas dalijosi įžvalgomis apie Kristaus prisikėlimą ir dėkojo Mažeikių dekanato sakralinio meno išsaugojimo rėmėjams, kurie aukodami atrado lobį ir kėlė širdį link Dievo. Jie geriausiai suprato investuoti savo lėšas ir jėgas ten, kurlink linksta žmogaus širdis.

Po pamaldų istorikas Povilas Šverebas ir studentas Lukas Tomkus pasidalijo savo išmintimi ir atradimais gilinantis į bažnytinės heraldikos paslaptis. Daug aplodismentų susilaukė pagrindiniai parapijų mecenatų bei rėmėjų apdovanojimai, kuriuos įsteigė Mažeikių rajono savivaldybė bei atskiros parapijos savo mecenatams. Po apdovanojimų šventės dalyviai klausėsi grigališkojo choralo giesmių, kurias atliko Schola Cantorum de Regina Pacis iš Klaipėdos.

Džiugu, kad vis daugiau žmonių atranda aukojimo džiaugsmą ir tapdami parapijų mecenatais atranda naują lobį, kurlink krypsta jų širdis.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


 

 

 

 


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: