į pirmą puslapį

Kronika

Vyskupas susitiko su seimo nariais
Paskelbta: 2022-02-24 22:59:55


2022 m. vasario 24 d. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius susitiko su seimo nariais, išrinktais Telšių vyskupijos teritorijoje esančiose rinkiminėse apygardose. Susitikimas įvyko Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos salėje.

Telšių vyskupas pristatė krikščionybės ir politikos santykį, primindamas Kristaus priesaką Dievui atiduoti tai, kas Dievo, o ciesoriui – kas ciesoriaus. Vyskupas pasidalino Bažnyčios požiūriu į daugiausia aistrų keliančius įstatymų projektus ir išsakė krikščionių požiūrį į tai. Po vyskupo kalbos vyko diskusija, moderuojama generalvikaro kan. Viliaus Viktoravičiaus. Diskusijos metu vyravo pagarba kitokiai nuomonei bei buvo ieškoma konsensuso. Vyskupas akcentavo politikų atsakomybę ir tarnavimą žmonėms, nes ir dvasininkai visų pirma yra žmonių išganymo tarnai.

Diskusija apie vertybes persikėlė ir prie pietų stalo. Numatytą programą šiek tiek pakoregavo prasidėjęs karas tarp Rusijos ir Ukrainos, tačiau tai išryškino ir bendrą siekį palaikyti bendražmogiškas prigimtines vertybes bei puoselėti pagarbą žmogui bei taiką. Vieningai buvo sutarta ateityje taip pat organizuoti tokius susitikimus.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: