į pirmą puslapį

Kronika

Vasario mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Paskelbta: 2022-02-24 22:21:32


2022 m. vasario mėn. 23 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko kasmėnesinis dvasininkų formacijos susirinkimas. Susirinkusius Telšių vyskupijos dvasininkus pasveikino, bendrai maldai vadovavo ir susirinkimą vedė Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius.

Pirmojoje konferencijoje į susirinkusiuosius kreipėsi garbus svečias iš Vilniaus – Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius. Jis išsamiai nagrinėjo Gaires, kurios reglamentuoja Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkųjų draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiaisiais. Lektorius pristatė 13 Gairių punktų, išsamiai aptardamas kiekvieną iš jų. Atsakinėjo į pateikiamus klausimus, gvildeno aktualijas, susijusias su nagrinėjamais klausimais tiek visame pasaulyje, tiek ir Lietuvoje.

Antroje konferencijos dalyje į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos pastorinių centrų vadovai bei atstovai. „Carito“ centro direktorė Jūratė Damanskienė pasidalino įžvalgomis apie nuotoliniu būdu tarp „Carito“ savanorių vykstantį pasiengimą Sinodui, pasidžiaugė savanorių aktyvumu ir dvasininkų dekanatuose bei parapijose bendradarbiavimu vykdant įvairius projektus.

Apie numatomus renginius ir įžvalgomis apie jaunimo sielovadą pasidalino Telšių vyskupijos jaunimo centro vadovė Gabrielė Eitavičienė. Ji pristatė metinę programą, kokie tradiciniai ir nauji renginiai numatomi dekanatų centruose ir visos vyskupijos mastu. Jaunimo renginys „Užtvirtink“, vykdavęs visos vyskupijos jaunimui vienu metu, vienoje vietoje šiais metais numatomas dekanatų centruose, o susitikimai Žemaičių Kalvarijoje per Didžiuosius atlaidus bei atsinaujinimo dienos bus organizuojamos kaip įprasta.

Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius aptarė einamuosius vyskupijos reiklaus ir aktualiausius klausimus, taip pat priminė, jog kitas dvasininkų susirinkimas vyks 2022 m. kovo mėn. 22 dieną.

Susirinkimo pabaigoje visiems susirinkusiems ir susirinkime kalbėjusiems padėkojo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius ir taip pat pasidalino įžvalgomis apie vyskupijoje vykstantį pasirengimą Bažnyčios Sinodui. Vyskupas kalbėjo apie patirtis, kuriomis pasidalino dekanai, neseniai vykusiame dekanų posėdyje, kurio metu buvo pristatytas Sinodo pasirengimo kelias, vykstantys procesai parapijose. Pasidžiaugta, kad žmonės temų nagrinėjime dalyvauja aktyviai ir tai tikrai atneš naudos tiek Visuotinės, tiek Dalinės Bažnyčios, tiek parapijiniame gyvenime. Taip pat vyskupas pristatė naujai išleistą paveikslėlį su Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus atvaizdu bei malda, kuria prašoma, kad jis būtų paskelbtas palaimintuoju. Ganytojas paragino dvasininkus šį paveikslėlį platinti tikinčiųjų tarpe ir kviesti nuoširdžiai maldai, kad jau Romoje esančios vyskupo kankinio beatifikacijos bylos nagrinėjimas vyktų sklandžiai ir procesas nesustotų. Už beatifikacijos procesą, informacijos apie Dievo Tarną sklaidą ir leidybą atsakingas – Telšių vyskupijos kunigas Donatas Litvinas, kuris yra beatifikacijos bylos postulatorius.

Kasmėnesinis dvasininkų formacijos susirinkimas baigtas bendra malda, vyskupo suteiktu palaiminimu ir pietumis Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiajame refektoriume.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas


 

 

 

 

 


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: