į pirmą puslapį

Kronika

Pašvęstojo gyvenimo diena Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2022-02-03 14:56:09

2022 metais Pašvęstojo gyvenimo diena iškilmingai buvo švenčiama Žemaičių Kalvarijos bazilikoje. Šv. Mišioms vadovavo ir Telšių vyskupijoje tarnaujančius pašvęstuosius – seseris vienuoles bei brolius vienuolius sveikino Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Homilijoje vyskupas kalbėjo pašvęstiesiems: „Jūs šiandien nešate aukštai iškėlę tikėjimo žibintą. Dėkoju jums už tikėjimo liudijimą šiame supasaulėjusiame laikmetyje, dėkoju už katechezę ir darbą su jaunimu, dėkoju už žmonių palydėjimą į tikėjimo gelmę“. Ganytojas priminė pop. Pranciškaus pastebėjimą – „Kur vienuoliai, ten džiaugsmas“ ir kvietė tapti Džiugiosios naujienos nešėjais.

Šv. Mišiose patarnavo Tauragės dekanato kunigai, giedojo Tauragės parapijos choras. Po šv. Mišių bazilikoje buvo giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai, o po jų vienuolyno patalpose vyko agapė. Susitikimo su pašvęstaisiais metu buvo diskutuojama apie šio laikmečio iššūkius krikščioniškajam tikėjimui, pasidalinta tarnystės džiaugsmais bei rūpesčiais. Pasinaudodamas pop. Pranciškaus įžvalgomis Telšių vyskupas ragino pašvęstuosius dėkingai žvelgti į praeitį, aistringai gyventi dabartimi ir viltingai apkabinti ateitį.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


 

 

 


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: