į pirmą puslapį

Kronika

A†A kunigas ROMUALDAS ŽULPA
Paskelbta: 2021-12-28 22:58:10

2021 m. gruodžio mėn. 28 d., eidamas septyniasdešimt aštuntuosius savo gyvenimo metus, mirė Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos rezidentas kunigas Romualdas Žulpa.

Velionis buvo gimęs 1944 m. kovo mėn. 4 d. Troškučių kaime, Tirkšlių parapijoje, Mažeikių rajone valstiečių šeimoje. Kartu su šeima 1948-1958 metais gyveno tremtyje, Sibire, Irkutsko srityje. 1959 metais baigęs Mažeikių septynmetę mokyklą dirbo laiškininku. 1963-1966 m. tarnavo tarybinėje armijoje. 1971 m., baigęs Mažeikių darbo jaunimo vidurinę mokyklą, įstojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1976 metais ir tų pačių metų gegužės 30 dieną Kauno katedroje vyskupo Liudviko Povilionio buvo pašventintas kunigu.

Telšių vyskupo paskyrimu dirbo:

1976 06 10-1978 06 22 – Kuršėnų parapijos vikaras;
1978 06 22-1980 04 21 – Klykolių parapijos administratorius;
1980 04 21-1987 06 01 – Kruopių, Šakynos ir Žukančių parapijų klebonas;
1982 11 06-1983 06 09 – Žarėnų-Latvelių parapijos klebonas;
1987 06 01-1990 05 27 – Skaudvilės parapijos altarista;
1990 05 27-1992 03 22 – Upynos (Šilalės r.) parapijos klebonas;
1991 03 25- 1992 03 22 – Varsėdžių parapijos klebonas;
1992 03 22-1997 07 30 – Židikų, Renavo ir Ukrinų parapijų klebonas;
1997 07 30-1999 09 09 – Dauginių parapijos klebonas;
1999 09 09-2002 08 27 – Pievėnų ir Dauginių parapijų klebonas;
2002 08 27-iki dabar – Viekšnių parapijos rezidentas.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos 2021 m. gruodžio mėn. 30 dieną, ketvirtadienį, 11 val. Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčioje. Po Šv. Mišių velionis bus palaidotas minėtos parapijos kapinėse, giminės kape.

Taip pat šv. Mišios už mirusįjį bus aukojamos Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje gruodžio 29 dieną, trečiadienį, 18 val.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: