į pirmą puslapį

Kronika

Seminaras apie finansų valdymą
Paskelbta: 2021-12-04 17:28:05

 

2021 m. lapkričio 29 – gruodžio 2 dienomis Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius dalyvavo seminare apie finansų valdymą ir lėšų paiešką (Financial Management And Fundraising), kurį Varšuvoje organizavo Europos komunikacijos ir kultūros centras (ECCC). Kartu seminare dalyvavo Telšių vyskupijos kunigai - kan. Haroldas Šneideraitis, mons. Rimantas Gudlinkis, kun. Ramūnas Norkus bei Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė–Kneižienė. Seminarą finansavo JAV vyskupų konferencija.

Pranešime apie finansų valdymą ir vyskupijos gėrių administravimą kun. prof. Tadeusz Stanisławski (Zielona Góra universitetas, Lenkija) kalbėjo apie įvairius Bažnyčios bei valstybės atskirumo aspektus. Prelegentas brėžė aiškią ribą tarp statutinės ir ūkinės religinės bendruomenės veiklos. Jei vienuolės pasidalija maistu su vargšais, - tai yra jų statutinė veikla, nes taip praktikuojama artimo meilė, tačiau jeigu vienuolynas įsteigtų vargšams valgyklą, - tai jau būtų ūkinė veikla, kurią privalu tvarkyti pagal kitus reikalavimus. Seminare dalyvavusios vienuolės domėjosi įvairiomis ūkinės veiklos galimybėmis. Prelegentas teisiškai išaiškino skirtumus tarp įvairių teisinių formų - Viešosios įstaigos, fondo bei asociacijos. Pasirinkus ūkinei veiklai vykdyti netinkamą teisinę formą, galimos neigiamos pasekmės.

Ekonomistas ir sociologas iš Vokietijos Willi Kawohl kalbėjo apie korupcijos žalą. Jis citavo popiežių Pranciškų, kuris korupcijos kankiniais pavadino pakraščiuose atsidūrusius žmones. Kad korupcija nepaplistų bažnytinėse organizacijose, prelegentas ragino aiškiau apibrėžti darbuotojų pareigybes bei numatyti reguliarų kontrolės mechanizmą.

Finansų specialistas Jarosław Bełdowski pristatė finansinių rinkų galimybes ir ragino diversifikuoti turimas lėšas pasirenkant įvairius investavimo būdus. Anot prelegento, būtina su kompetentingais ekspertais apsvarstyti ir planuoti finansus, o po to įvertinti pasirinktą finansinio valdymo planą bei padaryti reikalingas išvadas. Finansininkas kalbėjo ir apie kriptovaliutas, kurios remiasi tik tarpusavio susitarimu ir pasitikėjimu, kuris bet kada gali susvyruoti, nes neturi jokio ekonominio pagrindo.

Pagrindinė seminaro pranešėja ir diskusijų organizatorė buvo Maria Olszewska, viena žymiausių lėšų rinkimo (fundraising) specialisčių Lenkijoje. „Ieškoti lėšų – tai ne pinigų ieškoti, bet pirmiausia ieškoti santykių su žmonėmis ir pirmiausia matyti žmones“, – kalbėjo pranešėja. Ji pristatė ir trumpai aptarė net dvidešimt penkis lėšų paieškų ir rinkimų būdus. Prelegentė davė užduotis grupelėms ir skatino ieškoti geriausio lėšų telkimo metodo. Vyrauja tendencija lėšų telkimą perkelti į skaitmeninę erdvę. Šiuo metu ir Lenkijos bažnyčiose pradedamos diegti bankinių kortelių skaitytuvų sistemos, nes vis mažiau žmonių turi grynų pinigų, todėl iškyla sunkumų norintiems paaukoti. Paprastai prie įprastų aukų dėžučių statomas aukomatas (kortelių skaitytuvas), palengvinantis aukojimo procesą.

Katalikiško Pax-Bank atstovas Andreas Machnik (Kelnas, Vokietija) kalbėjo apie Bažnyčios ir piniginio kapitalo santykius. Bažnyčiai reikia lėšų, kad galėtų vykdyti savo misiją ir padėti žmonėms. Pinigai turi tarnauti, o ne valdyti! Kaip silpniausią vietą Bažnyčios finansų valdyme bankininkas nurodė per didelį pasitikėjimą žmonėmis. Su finansais dirbantys Bažnyčios žmonės privalo būti kontroliuojami, nes tai nėra nepasitikėjimo darbuotojais ženklas, bet darbuotojų išlaisvinimas nuo galimų klaidų. Dėl netvarkingo finansų tvarkymo įvykę skandalai labai kenkia Bažnyčios misijai, tačiau jų galima būtų išvengti įvedus reikiamą finansinę kontrolę. Pasitikėti turime tik Dievu, o visa kita reikia kontroliuoti!

Nepaprastai naudingas ir įdomus buvo neformalus bendravimas su kitais seminaro dalyviais rekreacijos metu. Maloni staigmena buvo sutikti lietuviškai kalbantį kun. Wiktor Tkacz MIC iš Ukrainos. Jis 1980-1983 metais mokėsi pogrindžio kunigų seminarijoje Lietuvoje, o vėliau jam pavyko įstoti į Rygos kunigų seminariją ir ją baigti. Podolės Kameneco vyskupijoje kun. Wiktor rūpinasi kunigų seminarijos statyba bei įrengimu. Lietuvoje praleisti metai ir garbingos atminties kun. Prano Račiūno MIC dvasinė mokykla padėjo tvirtus pagrindus tolesnei kunigystės tarnybai.

Bendrystė su kunigais bei vienuoliais iš Ukrainos ir Lenkijos patvirtino, kad svarbiausi finansiniuose reikaluose visgi yra žmogiški santykiai.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

     
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: