į pirmą puslapį

Kronika

A†A kunigas KAZIMIERAS KAKNEVIČIUS
Paskelbta: 2021-10-31 12:45:35

Eidamas 96-uosius savo gyvenimo metus, 2021 m. spalio 23 d. Kanadoje mirė Telšių vyskupijoje inkardinuotas kunigas Kazimieras Kaknevičius.

Velionis gimė 1926 m., Lietuvoje, Čekaičiuose, vienuolikos vaikų šeimoje. Po Antrojo pasaulinio karo su broliu Juozu emigravo į Kanadą ir apsigyveno Toronte. Čia susituokė su žmona Janina, su kuria susilaukė trijų sūnų. Vėliau, sulaukusi 49-erių, žmona mirė nuo vėžio. Po metų, būdamas 53-jų, Kazimieras apsisprendė visą likusį gyvenimą paskirti tarnystei Dievui ir išvyko ruoštis kunigystei į Romą, kur 1984 m. kovo 3 d. buvo pašventintas kunigu ir inkardinuotas Telšių vyskupijoje Lietuvoje.

Tapęs kunigu Kazimieras grįžo į Kanadą, kur tarnavo Londono Šiluvos Dievo Motinos parapijoje, Prisikėlimo bažnyčioje Toronte ir Lietuvos kankinių bažnyčioje Mississaugoje. Paskutinius kelerius metus jis praleido Toronto „Labdaros“ slaugos namuose.

Mirusiojo gedi ne tik Kanados lietuvių katalikų bendruomenė, bet ir trys jo sūnūs, septyni anūkai bei šeši proanūkiai.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

 

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: