į pirmą puslapį

Kronika

Mons. Visvaldas Kulbokas nominuotas tituliniu Martanos arkivyskupu ir apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje
Paskelbta: 2021-06-15 13:34:04

Šiandien, 2021 m. birželio 15 d., Šventasis Tėvas Popiežius Pranciškus prelatą Visvaldą Kulboką, Telšių vyskupijos kunigą, nominavo tituliniu Martanos arkivyskupu ir apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje.
Visvaldas Kulbokas gimė 1971 m. gegužės 14 d. 1992 m. baigė (aukso medaliu) Klaipėdos 19-ąją vidurinę mokyklą (šiuo metu – Martyno Mažvydo progimnazija) ir tais pačiais metais įstojo į Telšių kunigų seminariją.
1994-2004 metais tęsė studijas Romoje, Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete, kur įgijo teologijos daktaro (2001) ir bažnytinės teisės licenciato (2004) laipsnius.
1998 m. gegužės 24 d. pašventintas diakonu ir inkardinuotas Telšių vyskupijoje. 1998 m. liepos 19 d. pašventintas kunigu.
2001-2004 m. Popiežiškojoje bažnytinėje akademijoje įgijo pasiruošimą Šventojo Sosto diplomatinei tarnybai, į kurią buvo priimtas 2004 m. liepos 1 d.
Minėtoje tarnyboje iki šiol vykdė šias pareigas:
2004-2005 m.: Apaštalinė nunciatūra Libane, atašė;
2005-2007 m.: Apaštalinė nunciatūra Libane, sekretorius;
2007-2009 m.: Apaštalinė nunciatūra Nyderlanduose, sekretorius;
2009 m.: paskirtas Jo Šventenybės kapelionu;
2009-2012 m.: Apaštalinė nunciatūra Rusijos Federacijoje, sekretorius;
2012-2020 m.: Vatikano Valstybės Sekretoriato Skyrius ryšiams su valstybėmis, oficiolas;
2019 m. paskirtas garbės prelatu;
2020-2021 m.: Apaštalinė nunciatūra Kenijoje, patarėjas.

Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje informacija

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: