į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susitikimas
Paskelbta: 2021-06-01 16:45:19

2021 m. birželio 1 d. Telšių vyskupija šventė vyskupijos globėjo šv. Justino šventę. Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus seminarijos salėje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kartu su kunigais meldėsi Valandų liturgijos Dieninę maldą bei pristatė vyskupijos aktualijas. Ganytojas visų pirma padėkojo kunigams už nelengvą tarnystę pandemijos sąlygomis ir apžvelgė sielovados aktualijas, kviesdamas gausiai dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.

Caritas veiklą pristatė neseniai savo darbą pradėjusi Telšių vyskupijos Caritas direktorės pavaduotoja Sonata Jakumienė. Vasaros susitikimų ir seminarų metu didžiulį dėmesį žadama skirti Caritas koordinatorių, grupelių vadovų ir savanorių ugdymui.

Jaunimo centro darbuotojas Paulius Auryla pasidžiaugė jaunimo dėmesiu Bažnyčios organizuojamai veiklai ir pateikė keletą sėkmės istorijų iš dekanatų. Prelegentas pakvietė parapijų jaunimą į Žemaičių Kalvarijoje organizuojamą jaunimo dieną, kuri kasmet sutraukia daug jaunų žmonių ir parodo jaunimo norą tikėjimo kelyje išgyventi bendrystę.

Mons. Rimantas Gudlinkis padėkojo už katechezės vykdymą nelengvomis karantino sąlygomis ir pristatė Kunigų solidarumo brolijos projektą.

Vyskupo generalvikaras pasidalino idėjomis dėl vasarą vykstančių parapijose atlaidų organizavimo.

Susitikimo pabaigoje vysk. Algirdas Jurevičius pristatė naujai pasirodžiusią savo knygą „Žemaitija popiežiaus globoje“. Žemaitijai 2021-ieji metai yra reikšmingi, nes sukanka 600 metų nuo pop. Martyno V bulės Mirabilis Deus (1421 m. rugsėjo 11 d.), kuria popiežius priima įtikėjusius žemaičių krikščionis į savo tėvišką globą. „Žemaitija popiežiaus globoje. 600 metų“ – tokiu šūkiu Telšių vyskupija pradeda minėti šio reikšmingo įvykio sukaktį, kviesdama aktyviai dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose liepos 1-12 dienomis ir malda prie malonėmis garsaus Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo sustiprinti savo pasiryžimą liudyti krikščioniškąjį tikėjimą.

Žemaitijai svarbaus jubiliejaus proga rugsėjo 11 d. numatoma žemaičių piligrimystė į Šiluvą, o rugsėjo 16 d. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje įvyks mokslinė konferencija, skirta apžvelgti Žemaitijos ir Šventojo Sosto santykių dinamiką.

Telšių katedroje buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo Telšių ganytojas. Mišių pradžioje vyskupas pasveikino kunigus, švenčiančius kunigystės šventimų metines. Homilijoje vyskupas iškėlė Kristaus kryžiaus reikšmę: „Kaip svarbu sunkiausiose situacijose laikytis Kristaus kryžiaus ir semtis jėgų iš jo. Šv. Justinas, suimtas kartu su mokiniais, buvo tiesiog įkalbinėjamas išsižadėti tikėjimo, jam buvo žadama spindinti karjera, bet Justinas pasirinko būti kartu su Kristumi jo kančioje. Tą pačią patirtį turėjo ir Dievo tarnas Vincentas Borisevičius, kuris buvo vežiojamas ir su grasinimais buvo spaudžiamas bendradarbiauti su komunistų tarnybomis ir išdavinėti žmones, tačiau jis taip pat pasirinko geresniąją dalį – kentėti kartu su Kristumi. Jis pasirinko, anot apaštalo Pauliaus – dieviškąją silpnybę, kuri galingesnė už žmones“.
Po pamaldų vyskupijos kunigai pasveikino ganytoją pirmųjų paskyrimo Telšių vyskupu metinių proga, o vyskupas pakvietė pratęsti bendrystę prie agapės stalo.

Telšių vyskupijos kurija

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: