į pirmą puslapį

Kronika

SEMINARISTO DIENA Kunigų seminarijų parengiamojo kurso pristatymas (VIDEO)
Paskelbta: 2021-03-23 09:24:30

Jau antri metai kaip Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija organizuoja propedeutinį (t. y. parengiamąjį) kursą kunigystės siekiantiems jaunuoliams.

Lietuvos kunigų seminarijų parengiamojo kurso auklėtiniai paruošė įdomų kūrybinį projektą - seminaristo dienos pristatymą. Kviečiame kartu su seminaristais išgyventi dienos džiaugsmus, rūpesčius ir sunkumus.

Šiemet Telšių, Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijose kunigystei ruošiasi septyni Telšių vyskupijos kandidatai, kurie po kelerių metų aktyviai įsijungs į sielovadinę veiklą.

Telšių vyskupijoje turime gražų paprotį Verbų sekmadienį aukoti kunigų seminarijų išlaikymui. Dėl įvairių priežasčių negalintys dalyvauti pamaldose Verbų sekmadienį, bet norintys prisidėti prie ateities kunigų ugdymo, paaukoti gali atlikdami bankinį pavedimą į nurodytą sąskaitą. Auką galite pervesti į šią sąskaitą:

Sąskaitos savininkas: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris: LT38 4010 0510 0467 4821
Banko pavadinimas: LUMINOR Bank
Banko SWIFT kodas: AGBLLT2X
Mokėjimo paskirtis: AUKA SEMINARIJAI

Dėkojame jums už aukas ir kitokią paramą. Viešpats visiems teatlygina stipria sveikata ir savo palaima!

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius

Žiūrėti „SEMINARISTO DIENA“ (video). 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: