į pirmą puslapį

Kronika

Nepriklausomybės atkūrimo diena Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2021-02-16 19:12:10

Šiemet Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Telšių vyskupija minėjo ir vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-iąsias gimimo metines.
Po pusryčių Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus seminarijos auklėtiniai su savo vadovu kan. Viliumi Viktoravičiumi rinkosi bendrai Dieninei liturginei maldai Telšių katedros kriptoje, kur palaidoti iškilūs Telšių vyskupijos ganytojai: Justinas Staugaitis, Vincentas Borisevičius ir Pranciškus Ramanauskas. Įžangos žodį tarė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius primindamas kiekvieno iš vyskupų reikšmę ir svarų indėlį kuriant nepriklausomą ir laisvą Lietuvos valstybę.
Vidurdienį Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, buvusioje Medininkų vyskupijos katedroje, Telšių vyskupas vadovavo šv. Mišioms už Tėvynę minint vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo jubiliejų. Mišiose patarnavo kunigų seminarijos auklėtiniai.
Vyskupas Algirdas priminė, jog Varnių katedroje skambėjo iškilaus ganytojo Motiejaus pamokslai kviečiantys pažinti savo tautinę tapatybę ir neapleisti tikėjimo, kalbos bei puoselėti blaivybę. „Džiugu tai, kad su Nepriklausomos Lietuvos paskelbimu kažkada pradėtas vyskupo Valančiaus užmojis ir svajonė išsipildė. Tad dėkodami Viešpačiui už Nepriklausomybės dovaną nepamirškime ir tų, kurių pastangomis Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma. O vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimas tebus gerbiamas puoselėjant meilę gimtajai kalbai, branginant dvasinį Bažnyčios lobį bei siekiant minties skaidrumo blaivystėje“.
Pamokslininkas citavo vyskupo Motiejaus palinkėjimą, išsakytą 1850 metais: „Tarp visokio pašaukimo meilingos avinyčios mūsų tegul bus baimė Dievo, meilė artimo, paklusnumas dvasiškoms ir nedvasiškoms vyresnybėms ir prisirišimas prie vieros katalikų. Tegul visi taip padoriai elgias, kaip elgės senų dienų žemaičiai, kad dabarčiui it senovėj mūsų šalis teisingai galėtų vadintis dievobaiminga“. – Iš amžių glūdumos išplaukę šie vyskupo Valančiaus žodžiai tebus mums gairės, kaip naktyje tapti šviesos spinduliu, kaip priespaudos situacijoje gyventi laisve ir kaip kasdieniu darbu padėti valstybei ir Tėvynei išlaikyti nepriklausomybę.
Pamaldų pabaigoje vysk. Algirdas suteikė taip vadinamą piemenišką žegnonę ir palinkėjo sekti Lietuvai svarbių asmenybių pavyzdžiu.
Po pamaldų dvasininkai su seminaristais padėjo gėlių prie vysk. Valančiaus paminklo ir uždegė atminimo žvakę. Žodį taręs Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas visus pasveikino su iškilia švente ir palinkėjo meilės Tėvynei bei stiprios sveikatos. 

Telšių vyskupijos kurija

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: