į pirmą puslapį

Kronika

A†A kunigas LIUDVIKAS DAMBRAUSKAS
Paskelbta: 2021-01-26 20:06:07
(1940-1967-2021)

2021 m. sausio mėn. 26 d., eidamas aštuoniasdešimt pirmuosius savo gyvenimo metus, mirė Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo parapijos rezidentas ir buvęs ilgametis šios parapijos klebonas kunigas Liudvikas Dambrauskas.

Velionis buvo gimęs 1940 m. gruodžio mėn. 28 d. Gelžyčių kaime, Tverų seniūnijoje, Rietavo savivaldybėje valstiečių šeimoje. 1956 metais baigęs Šimšelių septynmetę mokyklą, toliau mokslus tęsė Laukuvos vidurinėje mokykloje. Ją baigęs, 1961 m. įsidarbino Rietavo Tarpkolūkinės statybos organizacijos betonuotojų brigadoje. Po metų įstojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1967 metais ir tų pačių metų gegužės 24 dieną buvo pašventintas kunigu.

Telšių vyskupo paskyrimu dirbo:

1967 06 24-1968 05 16 – Švėkšnos parapijos vikaras;
1968 05 16-1976 04 10 – Klaipėdos parapijos vikaras;
1976 04 10-1979 04 23 – Pikelių ir Renavo parapijų administratorius;
1979 04 23-1984 03 16 – Pievėnų ir Rubikų parapijų klebonas;
1984 03 16-1990 03 14 – Žemaičių Kalvarijos ir Gegrėnų parapijų klebonas;
1990 03 14-2013 07 16 – Mosėdžio parapijos klebonas;
2013 07 16 iki dabar – Mosėdžio parapijos rezidentas.

1994 metais savo iniciatyva Mosėdyje kun. Liudvikas Dambrauskas įkūrė vaikų globos namus, kurie veikia iki šiol. Ilgus metus jis rūpinosi šių namų gyventojais ne tik kaip atsidavęs dvasininkas, bet ir kaip tikras tėvas. 2012 m. gegužės 23 dieną tuometis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministras kunigui Liudvikui Dambrauskui už vaikų globą įteikė apdovanojimą – „Gerumo žvaigždę“.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos 2021 m. sausio mėn. 28 dieną, ketvirtadienį, 12 val. Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Po Šv. Mišių velionis bus palaidotas minėtos bažnyčios šventoriuje.

Dėl pandemijos grėsmės ir karantino apribojimų negalint atvykti, kviečiame Telšių vyskupijos kunigus už šį garbingą dvasininką savose parapijose paaukoti vienerias Šv. Mišias.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJA 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: