į pirmą puslapį

Kronika

A†A Apaštalinis Protonotaras JUOZAPAS PRANCIŠKUS GEDGAUDAS
Paskelbta: 2021-01-11 23:02:14
(1931-1955-2021)

2021 m. sausio mėn. 10 d., eidamas devyniasdešimtuosius savo gyvenimo metus, mirė Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos (Telšių katedros) rezidentas Apaštalinis Protonotaras Juozapas Pranciškus Gedgaudas.

Velionis buvo gimęs 1931 m. gruodžio mėn. 7 d. Notėnų kaime, Platelių valsčiuje, Kretingos apskrityje. Buvo pirmasis vaikas iš šešių. Nuo 1938 m. iki 1944 m. mokėsi Notėnų ir Platelių pradžios mokyklose. 1947 m., baigęs Platelių progimnazijos keturias klases, toliau mokėsi Salantų vidurinėje mokykloje, kurią baigęs, 1951 m. įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune. Dar tebestudijuojant seminarijoje, vyskupas Julijonas Steponavičius J.P. Gedgaudą 1955 m. gruodžio mėn. 18 dieną pašventino kunigu.

Seminariją baigęs 1956 metais, Telšių vyskupo paskyrimu dirbo:

1956 08 18-1960 05 12 – Rietavo parapijos vikaras;
1960 05 12-1964 05 25 – Sartininkų parapijos klebonas;
1964 05 25-1967 04 18 – Plikių parapijos klebonas;
1967 04 18-1970 05 19 – Pajūrio parapijos klebonas;
1970 05 19-1975 12 15 – Degučių parapijos klebonas;
1975 12 15-1977 04 08 – Barstyčių parapijos klebonas;
1977 04 08-1978 11 17 – Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos vikaras;
1978 11 17-1980 09 28 – Požerės parapijos klebonas;
1980 09 28-1982 06 19 – Kulių parapijos klebonas;
1982 06 19-1982 11 06 – besigydantis Telšiuose;
1982 11 06-1983 12 13 – Telšių katedros altarista;
1983 12 13-1985 05 14 – Telšių vyskupijos kurijos notaras;
1985 05 14-1993 05 29 – Telšių vyskupijos kurijos kancleris;
1993 05-29-2000 05 26 – Telšių vyskupo generalvikaras;
2000 05 26-2012 08 02 – vyskupo vikaras vienuolijų ir religinių sąjūdžių reikalams;
2002 01 20-2015 04 13 – vyskupo vikaras kurijos reikalams;
2002 07 01-2007 08 16 – Telšių vyskupijos kurijos kancleris;
2002 09 19-2014 10 30 – Telšių vyskupijos kurijos ekonomas;
2007 08 16-2014 10 30 – Telšių vyskupijos kurijos darbo moderatorius;
2014 10 30-2017 05 15 – Telšių vyskupijos kurijos kasininkas;
2017 05 15-2019 01 09 – Telšių vyskupijos kurijos sekretorius-vertėjas;
2017 07 10 iki mirties – Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos (Telšių katedros) rezidentas.

Taip pat buvo ilgametis Telšių vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos, Šventimų ir skyrimų komisijos narys, užėmė įvairias pareigas bažnytiniame Tribunole, ilgus metus vadovavo vyskupijoje veikiančiam Marijos legionui, dėstė lotynų ir vokiečių kalbas 1989 metais atkurtoje Telšių kunigų seminarijoje bei vyskupijos Licėjuje.

Šį uolų ir Bažnyčiai atsidavusį kunigą 1989 m. liepos mėn. 14 dieną šv. popiežius Jonas Paulius II paskyrė savo kapelionu (monsinjoru), o 2002 m. lapkričio mėn. 16 dieną – savo Garbės prelatu. 2008 m. rugpjūčio mėn. 23 dieną popiežius Benediktas XVI jam suteikė Apaštalinio Protonotaro titulą.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos 2021 m. sausio mėn. 12 dieną, antradienį, 12 val. Telšių katedroje. Gedulinėms Šv. Mišioms vadovaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Po Šv. Mišių velionis bus palaidotas Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje.

Kviečiame Telšių vyskupijos kunigus už šį garbingą ir vyskupijai nusipelniusį dvasininką paaukoti vienerias Šv. Mišias.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJA 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: