į pirmą puslapį

Kronika

Garbinga amžiaus ir kunigystės sukaktis
Paskelbta: 2020-12-26 18:03:26

Antrąją Kalėdų dieną minint pirmąjį kankinį - šv. Steponą Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje buvo meldžiamasi dėkojant Viešpačiui už teologijos mokslų daktaro monsinjoro Vytauto Stepono Brazdeikio gyvenimą ir kunigiškąją tarnystę.

Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo pats jubiliatas ir keletą dvasininkų. Parapijiečiai dalyvavo pamaldose stebėdami vaizdo transliaciją nuotoliniu būdu. Homilijoje vyskupas išryškino pagrindinius šv. Stepono kankinystės momentus: jis žvelgė į dangų ir matė Dievo šlovę. Ganytojas taip pat kvietė žvelgti į dangų sunkiausiais gyvenimo momentais, ir žinoti, jog net virš tirščiausių debesų šviečia saulė – spindi Viešpaties šlovė.

Po šv. Mišių vyskupas tarė sveikinimo žodį jubiliatui, švenčiančiam savo devyniasdešimtmetį. Visai neseniai monsinjoras minėjo kunigystės 65-erių metų jubiliejų. Sveikinimo kalboje vyskupas įvertino mons. Stepono Brazdeikio įnašą dvasiškai ugdant Lietuvos kunigus. Jubiliatas daug metų buvo dvasios tėvu Kauno kunigų seminarijoje, o atsikūrus Telšiuose vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijai, rūpinosi Telšių vyskupijos kunigų dvasiniu ugdymu. Per jubiliato asmenį pasireiškęs gilus pamaldumas ir nuolankumas kviesdavo ir kitus kopti į dvasinio gyvenimo aukštumas.

Pabaigoje žodį tarė jubiliatas, primindamas savo globėjo šv. Stepono kankinystės istoriją ir dėkojo už pagerbimą ir sveikinimus, kuriuos apvainikavo „Ilgiausių metų“ giesmė.

Telšių vyskupijos kurijos informacija 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: