į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupo antspaudas
Paskelbta: 2020-12-13 20:14:38

Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus anspaudą sudaro vyskupo herbas su šūkiu ir Telšių vyskupijos teritorijoje esančių regionų heraldika.

Vyskupo herbą gaubia skrybėlė su virvelėmis ir kutais, kurie nurodo herbo turėtojo rangą. Trys kutų eilės abiejose pusėse byloja, kad tai vyskupo herbas. Tai patvirtina ir ganytojiška vyskupo lazda už herbo skydo – pastoralas su vienu kryželiu.

Herbo centre esantis kryžius perjuostas juosta, reiškiančia diakono stulą. Savo tarnystę vyskupas atlieka prieš akis turėdamas išganingą Kristaus tarnavimą: „Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų“ (Mk 10, 45). Ši diakono stula simbolizuoja rankšluostį, kuriuo apsijuosęs Kristus plovė apaštalams kojas, o po to pasakė: „Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau“ (Jn 13, 15).

Atversta knyga reiškia Dievo žodį – Bibliją, kuri, kaip ir Eucharistija, tampa kasdiene duona. Kristograma IHS perteikia tiesą, kad Jėzus yra žmonių Gelbėtojas (lot. Jesus Hominum Salvator).

Iš dviejų pirmųjų Dievo Motinos vardo raidžių – MA – meniškai supinta mariograma. Mergelė Marija yra nuolanki „Viešpaties tarnaitė“ (plg. Lk 1, 38), todėl jos užtarimas tikintiesiems nepaprastai reikšmingas.

Savo šūkiu vyskupas Algirdas pasirinko psalmės eilutę: Servite Domino in laetitia (lot. „Linksmi tarnaukite Viešpačiui“; Ps 100, 2).

Telšių vyskupijos teritorija apima dalį Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos, todėl antspaude vietą susirado atitinkami šių regionų simboliai – meška ir briedis.

Už antspaudo sukūrimą ir meninę raišką dėkojame dizainerei Silvijai Knezekytei.

 

Telšių vyskupijos kurijos informacija 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: