į pirmą puslapį

Kronika

A†A kun. ANTANAS SAUNORIUS
Paskelbta: 2020-12-06 18:46:47
(1943-1988-2020)

2020 m. gruodžio mėn. 5 d., eidamas septyniasdešimt aštuntuosius savo gyvenimo metus, Šilalės ligoninėje mirė Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos rezidentas kun. Antanas Saunorius.

Velionis buvo gimęs 1943 m. birželio mėn. 8 d. Barakaučyznos kaime (dabar Pagirgždūtis), Telšių rajone. Nuo 1951 m. iki 1958 mokėsi Nevardėnų septynmetėje mokykloje, po to dirbo Nevardėnų kolūkyje iki 1965 m., kol pradėjo zakristijonauti Lygumų bažnyčioje. Lygiagrečiai mokėsi Lygumų, vėliau Ginkūnų vidurinėse mokyklose ir įgijo vidurinį išsilavinimą. Vėliau dirbo zakristijonu Vilkijos, Pašilės ir Kvėdarnos bažnyčiose.

A.A. Kun. A. Saunorius baigė pogrindžio kunigų seminariją. Kaip liudija jo „bendrakursis“, jau Amžinybėn iškeliavęs kun. Stanislovas Venckus, stojant į pogrindžio kunigų seminariją, buvo reikalaujama būti doro elgesio, gyventi skaistų gyvenimą, būti praktikuojančiu kataliku. Paskaitos vykdavo Gargždų klebonijoje, bažnyčioje būdavo einamas Kryžiaus kelias, apmąstoma Kristaus kančia, giedamos egzekvijos, kandidatai mokydavosi aukoti Šv. Mišias. Studijos vykdavo kiekvieną trečiadienį, buvo mokomasi savarankiškai iš gautų seminarijos vadovėlių. Egzaminuodavo kun. A. Šeškevičius SJ. Rekolekcijos būdavo organizuojamos per spalio mėn. šventes, kai visi sovietiniai ponai linksmindavosi.

1988 m. sausio 25-osios naktį kunigo Vincento Vėlavičiaus bute po 5 dienų rekolekcijų A.A. kun. A. Saunorius tuometinio Telšių vyskupo Antano Vaičiaus buvo įšventintas diakonu ir kunigu.

 Dirbo:
 
1988 12 05-1989 10 27 – Kvėdarnos parapijos vikaras;
1989 10 27-1990-04-10 – Gargždų parapijos vikaras su įpareigojimu aptarnauti Mikoliškių parapiją;
1990 04 10-1992 03 22 – Viešvilės, Smalininkų ir Vilkyškių parapijų klebonas;
1992 03 22-1994 08 12 – Upynos, Girdiškės ir Varsėdžių parapijų klebonas;
1994 08 12-1996 06 15 – Raudėnų ir Juozapavo parapijų klebonas;
1996 06 15-1998 05 27 – Šateikių parapijos klebonas;
1998 05 27-2000 12 27 – Žlibinų parapijos klebonas;
1998 05 27-2002 08 27 – Kantaučių parapijos klebonas;
2002 08 27-2006 08 09 – Kaltinėnų parapijos rezidentas;
2006 08 09-2016 04 25 – Laukuvos parapijos rezidentas;
2016 04 25- iki mirties – Kvėdarnos parapijos rezidentas.

 

Velionis bus laidojamas Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios šventoriuje 2020 m. gruodžio mėn. 7 dieną, pirmadienį, 14 val. Gedulinėms Šv. Mišioms vadovaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Laikantis nustatytų reikalavimų dėl pandemijos, karstas į bažnyčią nebus nešamas, Telšių vyskupijos kunigai už velionį melsis savose parapijose.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJA 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: