į pirmą puslapį

Kronika

Viešpats mums paruošė pokylį!
Paskelbta: 2020-12-02 17:03:27

Kiekvieno mėnesio antrą dieną Žemaičių Kalvarijoje vyksta kasmėnesiniai atlaidai, dar kitaip vietinių vadinami mažaisiais atlaidais. Prasidėjus Adventui gruodžio 2 dieną tikintieji susirinko maldai prie malonėmis garsaus Švč. Mergelės Marijos – Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo. Karantino laikotarpiu nebuvo organizuojamos piligrimų grupės, todėl bazilika pilnai galėjo užtikrinti atstumo tarp žmonių reikalavimus.

Žemaičių Kalvarijos bazilika pradėjo antrąjį šventovės atnaujinimo etapą, finansuojamą projektinėmis lėšomis. Tikimasi, kad bendromis parapijos ir Europos sąjungos fondų pastangomis bazilika nušvis naujomis spalvomis ir tobuliau liudys Dangaus karalystės grožį.

Atlaidų šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius ir kun. Valdemar Širvinski, Telšių kunigų seminarijos ugdytojas. Klausykloje patarnavo Šilalės dekanas kun. Saulius Katkus bei ištikimieji šventovės dvasininkai – rektorius kan. Jonas Ačas ir vikaras kun. Donatas Žukauskas.

Mišių pradžioje vyskupas kvietė Dievo Motinos globai pavesti visus sergančius, įsibaiminusius ir pandemijos paveiktus žmones. „Galingu užtarimu teįsiveržia ji į mūsų žemišką tikrovę, kad uoliau budėdami pasiruoštume pasitikti ateinantį Kristų“, - kalbėjo ganytojas.

Homilijoje vyskupas komentavo Žodžio liturgijos skaitinius ir kalbėjo apie maistą, kaip vieną pirminių žmogaus poreikių. Maisto apstybė Biblijoje išreiškia Dangaus karalystės džiaugsmą. Pirmasis Jėzaus stebuklas Kanos vestuvėse įvyko maisto trūkumo kontekste. Tą trūkumą pastebėjo Jėzaus Motina ir paskatino Viešpatį veikimui. Vyskupas pasidalijo savo įžvalgomis: „Mes čia regime Mergelės Marijos užtarimo reikšmę: Ji įsijungia tuomet, kai mums kažko labai trūksta išganymui. Jos užtarimas yra lemiamas. Viešpats mums yra paruošęs Danguje pokylį su skaniausiais valgiais ir tauriausiais gėrimais. Gyvenkime taip, kad Mergelės Marijos – Šeimų Karalienės vedami patektume į Dievo mums suruoštą pokylį!“.

Visą Žodžio liturgiją ir homiliją galite išklausyti paspaudę šią nuorodą: http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: