į pirmą puslapį

Kronika

Rūpestis jaunimo sielovada
Paskelbta: 2020-11-28 23:46:41

Netradiciškai vyko tradicinė Telšių vyskupijos jaunimo centro kasmet organizuojama Atsinaujinimo diena. Pandemijos metais lapkričio 28 d. Telšių vyskupijos jaunimo centras sukvietė nuotoliniam artumui visus, besidominčius jaunimo sielovada. Prie renginio prisijungė virš septyniasdešimt dalyvių: jaunimo dvasios vadai, dekanatų koordinatoriai, parapijų pastoracinių tarybų nariai, jaunimo organizacijų vadovai, jaunimo chorų bei maldos grupių vadovai.
Renginį pradėjo Telšių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Karolis Petravičius. Pasidžiaugęs naujomis galimybėmis apribojimų ir draudimų laikotarpyje kunigas Karolis pakvietė tarti žodį Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių.

Vyskupas drąsino jaunimą remdamasis popiežiaus Pranciškaus posinodiniu laišku Christus vivit ir priminė jaunuosius Biblijos personažus, kuriems Dievas patikėjo didžiules atsakomybes išganymo istorijoje. „Būti jaunam yra ne tiek amžiaus dalykas, veikiau dvasios būvis“ (34) – citavo popiežiaus laišką vyskupas ir linkėjo niekada neprarasti jauno dvasios būvio.

Kun. Gabrielius Satkauskas kalbėjo apie jaunimo sielovadą primindamas teologines sielovados ištakas ir ryšį su pastoracija. Prelegentas apžvelgė aktualius iššūkius jaunimo sielovadai ir pristatė tam priešiškus aplinkos veiksnius, sukeliančius vertybių sumaištį jauno žmogaus širdyje. Kun. Gabrielius siūlė padėti jaunimui ugdytis tikrą laisvę, kviesti į šventumą ir konkrečią tarnystę, mokyti melstis ir įkvėpti jaunimą tiesos ieškojimui. Jaunimas klauso ne ausimis, bet akimis, todėl geras pavyzdys ir krikščioniškos jaunimo grupelės čia turi dar atlikti savo misiją.

Telšių vyskupijos jaunimo centro darbuotojas Paulius Auryla pristatė pagrindines centro veiklos kryptis ir pasidalijo patirtimi, įgyta lankant parapijų jaunimo grupeles. „Kodėl jaunimas palieka Bažnyčią?“ - prelegentas kėlė aštrius klausimus ir ieškojo tinkamų atsakymų. Jaunimas dalyvauja suaugusiųjų tikėjimo krizėje, todėl nemato patraukiančių pavyzdžių. Paulius pristatė viziją dėl jaunimo grupių dekanatuose.

Matematinius dalyvių įgūdžius patikrino Janina Šalkauskytė viktorinoje „Atspėk skaičių ir padovanok dovaną“. Teisingus skaičius atspėję viktorinos dalyviai buvo apdovanoti LJD 2020 atributika. Dalyviai sužinojo, kad neįvykusių LJD atributikos vertė vis kyla.

Prisimindami Ateitininkų jubiliejų dalyviai pasižiūrėjo trumpą filmą „Kas tie ateitininkai“.

Daug minčių sukėlė Jonavos dekanato koordinatorės ir Jonavos šv. Apaštalo Jokūbo parapijos Katalikiško jaunimo centro „Vartai“ vadovės Ingos Petrikonienės pasidalijimas patirtimi. Centro veiklos pristatymas atskleidė įvairias galimybes, kurias galima įvykdyti parapijos bei dekanato lygmenyje.

Tarptautinės evangelizacinės mokyklos iniciatorė Violeta Čipkutė dalijosi įspūdžiais iš Siono bendruomenės gyvenimo ir atskleidė ateities planus Lietuvoje įkurti jaunimo evangelizacinę bendruomenę.

Nuotolinį susitikimą apibendrino kun. K. Petravičius, o Telšių ganytojas Algirdas visiems dalyviams suteikė palaiminimą.

Pabaigoje skambėjo Telšių vyskupijos jaunimo centro darbuotojos Ernestos Dargužienės atliekama giesmė „Pakilk ir šviesk, Dievo Bažnyčia“, įkvėpusi susitikimo dalyvius nelengvu pandemijos laiku dalintis viltimi ir skleisti jaunatvišką dvasios būvį.

 

Telšių vyskupijos kurija

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: