į pirmą puslapį

Kronika

Gegužės 17 d. Telšių vyskupijos dvasininkų formacijos kasmėnesinis susirinkimas
Paskelbta: 2019-05-23 13:19:48

 Telšių vyskupijos dvasininkų formacijos kasmėnesinis susirinkimas

2019 m. gegužės mėn. 17 d. Telšių vyskupijos dvasininkai rinkosi į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos – Telšių vyskupijos pastoracijos centrą į kasmėnesinį formacijos susirinkimą. Surinkimas prasidėjo 11 val. Telšių vyskupijos vyskupo Kęstučio pasveikinimu ir bendra malda - liturginių valandų Dienine, kuriai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius.

Po bendros maldos vyskupas pristatė pirmąjį lektorių – prof. dr. žymų psichoterapeutą  Gintautą Vaitošką. Jis gvildeno temą: „Sekuliaraus mokslo teiginiai apie homoseksualų potraukį“. Ano žymiojo lektoriaus, kuris temą gvildeno remdamasis moksliniais tyrimais, homoseksualumo priežasčių esama įvairių: emocinių, tapatybinių, formacinių, tam tikrų genetinių. Šie žmonės yra ir turi likti pilnaverčiais visuomenės nariais, tačiau ir jiems, kaip ir kiekvienam žmogui reikalinga profesionali pagalba. Visi žmonės turi problemų, todėl į kiekvieną reikia žvelgti pagarbiai. Iš esmė žmogų šventam, skaisčiam gyvenimui įtakoja tikėjimas ir dvasinis gyvenimas. Kiekvienas žmogus patiria išbandymų ir tam tikro streso ir kiekvienas gali ir turi ieškoti reikiamos pagalbos. Lektorius analizavo būdus kaip galima pagelbėti vieni kitiems pasitelkiant profesionalus ir kaip svarbu išlaikyti savo tapatybę bei tvirtas moralines pozicijas šių dienų pasaulyje, kur tiek daug įvairios sumaišties ir klaidinančios informacijos apie aiškius ir savaime suprantamus dalykus. Bažnytinės bendruomenės pakviestos gyventi bendrystėje, dvasinės pagalbos nuotaikoje ir tikėjimo dvasioje, taip gyvenantys žmonės įvairius sunkumus ir išbandymus yra pajėgūs įveikti ir tokia vykdoma pastoracinė pagalba duoda vaisių. Baigdamas paskaitą profesorius pabrėžė, jog kiekvienas žmogus yra pašauktas gyventi meilėje, mylimas ir mylėdamas ir būti laimingu. Tokią tikrovę pašaukti įgyvendinti visi žmonės. Lektorius taip pat atsakinėjo į jam pateiktus klausimus, vyko nuoširdi ir informatyvi diskusija minėta tema.

Kitas į dvasininkus besikreipiąs lektorius – kun. Algirdas Akelaitis iš Kaišiadorių vyskupijos. Jis pristatė Mykolo Giedraičio asmenybę ir pakvietė visus atvykti į Videniškiuose vyksiančias iškilmes, kurių metu iš Krokuvos bus pargabentos šio palaimintojo relikvijos. Kalbėdamas apie šį švento gyvenimo vienuolį kunigas išryškino jo ištikimybę, prisirišimą prie Eucharistinio Jėzaus, meilę liturgijai ir gebėjimą viską spręsti maldoje. Gimė jis ir gyveno XV a. jo gyvenimas – luošo fiziškai, bet galiūno dvasia santykio su Dievu ir žmonėmis kūrimas. Lektorius kvietė visus palaimintuosius ir šventuosius, jų gyvenimo tikrovę ir dorybes matyti kristocentiškume ir taip ugdytis šventume, mokantis iš tokių kaip vienuolis Mykolas Giedraitis. Svečias visus pakvietė atvykti į iškilmes Videniškiuose 2019 m. birželio mėn. 22 d., kur 12 val. bus aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios ir sutiktos švento gyvenimo vienuolio relikvijos.

Apie gyvąjį Rožinį, šios maldos praktiką ir gyvavimą Kaišiadorių vyskupijoje susirinkusiesiems išsamiai kalbėjo viešnia iš Kaišiadorių Gyvojo Rožinio Kaišiadorių vyskupijoje maldos grupių koordinatorė Jolanta – Felicija Celešienė. Ši draugija Kaišiadorių vyskupijoje gyvuoja jau 10 metų ir viešnia pristatė draugijos veiklą, leidinius bei paragino tokią draugiją kurti, gerąja jų patirtimi pasinaudoti ir Telšių vyskupijoje.

Konferencijos pabaigoje visiems lektoriams padėkojo ir atminimo dovanėles įteikė Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas. Jis taip pat aptarė einamuosius vyskupijos reikalus.

2019 m. birželio mėn. 1 dieną – Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje buvo iškilmingai švenčiama Telšių vyskupijos globėjo šventojo kankinio Justino šventė. Kitas kunigų susirinkimas – 2017 m. birželio 18 d. (antradienį) Klaipėdoje.

Po pranešimų ir bendros maldos Telšių kunigų seminarijoje konferencijos dalyviams buvo surengti pietūs.

Kan. Andriejus Sabaliauskas

 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: