į pirmą puslapį

Kronika

Lietuvos valstybės šimtmečio šventimas Telšiuose (2018-02-16)
Paskelbta: 2018-02-22 15:06:37

2018 m. vasario mėn.16 diena – ypatinga šventė kiekvienam Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančiam lietuviui. Telšiuose šimtmečio renginiai prasidėjo iš anksto. 2018 m. vasario mėn. 13 dienos pavakarę Telšiuose, Žemaičių muziejuje „Alka“ vyko renginys, skirtas Lietuvos šimtmečiui ir vienam iš dvidešimties – nepriklausomybės akto signatarui vyskupui Justinui Staugaičiui paminėti. Tame pačiame renginyje buvo pristatyta Justino Staugaičio romanas „Tiesiu keliu“, kurį autorius sukūrė ir išspausdino J. Gintauto slapyvardžiu. Muziejaus direktorės Elvyros Spudytės rūpesčiu romanas perleistas, o buvo jis parašytas ir išleistas 1935 m. Antras pakartotinis leidimas išleistas skiriant jį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui bei pirmojo Telšių vyskupijos vyskupo, signataro J. Staugaičio atminimui. Knygą išleido „Drukos“ spaustuvė, įvadus parašė direktorė E. Spudytė ir Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas. Knygos pradžioje išspausdintas kunigo Prano Manelio straipsnis apie garbųjį ganytoją vyskupą J. Staugaitį. Knygos leidybą parėmė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Telšių filialas. Gausiai susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas. Vyskupas pasidžiaugė perleistu veikalu, išryškino knygos aktualumą šių dienų žmogui, pasveikino sulaukus Lietuvos valstybės šimtmečio ir palinkėjo visiems ir toliau darbuotis dėl Lietuvos ateities. Lietuvos kelionę iki vasario šešioliktosios išsamiai pristatė Muziejaus direktorė E. Spudytė, o apie vyskupą Justiną Staugaitį kalbėjo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas kan. Andriejus Sabaliauskas.

Renginyje dalyvavo ir Telšių miesto ir rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, kuris tarė sveikinimo žodį, administracijos direktorius Saulius Urbonas. Buvo atvykę Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus bei seminaristai, Telšių dekanato dekanas, vyskupo vikaras prel. Juozas Šiurys. Dainomis susirinkusiuosius džiugino Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos bažnytinis choras. Po konferencijos ir knygos pristatymo Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotoja, istorikė Janina Bucevičė visiems susirinkusiems pristatė dvi naujas puikias ekspozicijas – skirtas Lietuvos šimtmečiui ir vyskupui Justinui Staugaičiui.

2018 m. vasario mėn. 14 d. – Pelenų Trečiadienio vakarą Telšių vyskupijos Katedroje vyko Švč. Sakramento adoracija, jungiantis į bendrą maldą už Tėvynę Lietuvą, kada buvo meldžiamasi nepertraukiamoje 40 valandų Švč. Sakramento adoracijoje. Mąstymus pateikė Telšių vyskupijos vyskupas K. Kėvalas ir Telšių vyskupijos Katedros administratorius kan. Vygintas Gudeliūnas. Adoracijos metu buvo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Adoracija truko iki vidurnakčio, ją tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“.

2018 m. vasario mėn. 15 d. Telšiuose, Žemaičių muziejuje „Alka“ vyko renginys, kurio metu Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškos krypties gimnazijos moksleiviai surengė puikų reginį – jie labai vykusiai atkartojo ir gyvai muziejaus lankytojams pademonstravo to meto ypatingus įvykius – mokinių dėka į susirinkusiuosius gyvai prabilo nepriklausomybės akto signatarai, stebėtinu panašumu džiugino visus, stebėjusius vasario šešioliktosios akto pasirašymo procesą. Tą dieną gausus būrys Telšių policijos darbuotojų buvo susirinkę į renginį, skirtą Lietuvos šimtmečiui. Susirinkusiuosius pasveikino Telšių policijos kapelionas, vyskupo vikaras prel. Juozas Šiurys, perdavęs ir nuoširdžius Telšių vyskupijos vyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimus, Telšių policijos viršininkas. Renginio metu vienas jaunas pareigūnas davė priesaiką, policininkai buvo apdovanoti atminimo ženklais už jų nuveiktus darbus. Apie vieną iš Vasario šešioliktosios akto signatarų išsamiai susirinkusiesiems papasakojo ir jo veiklą pristatė Telšių kunigų seminarijos dėstytojas kan. Andriejus Sabaliauskas. Renginį puošė ir dainomis susirinkusiuosius šventiškai nuteikė Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos bažnytinis choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės.

Pagrindinė Šimtmečio šventimo diena – vasario šešioliktoji buvo pilna renginių ir pakilių, šventiškų nuotaikų. Didžiulė minia telšiškių su gausybe vėliavų ir vėliavėlių – trispalvių jūra pagrindine Telšių miesto - Respublikos gatve patraukė nuo paminklo, skirto Durbės mūšiui paminėti, link Laisvės paminklo, Telšių miesto savivaldybės administracijos rūmų aikštėje. Renginys prasidėjo sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, o susirinkusiuosius pasveikino ir savo įžvalgomis pasidalino Telšių vyskupijos vyskupas K. Kėvalas, LR Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių miesto ir rajono vadovai.

Po minėjimo Telšių vyskupijos Katedroje vyko iškilmingos Šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas, koncelebravo keletas kunigų. Liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių Katedros sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės. Sakydamas pamokslą vyskupas kreipėsi į gausiai susirinkusiuosius ir visus pasveikino su ypatinga Švente ir išskirtiniu Lietuvos valstybės jubiliejumi. Vyskupas kalbėjo apie būtinybę šių dienų visuomenėje iš naujo atrasti džiaugsmą būti lietuviu, gyventi Lietuvoje ir kurti Lietuvos ateitį. Ganytojas drąsino pasitikėti Dievu, viltingai žvelgti į ateitį, matyti pasiekimus ir džiaugtis gyvenimu. Pamokslo metu priminta, jog drąsios asmenybės, nebijojusios kurti Tėvynės ateities yra pavyzdys, kaip mums reikia ir toliau ryžtingai ir vieningai dirbti vardan tos, Lietuvos. Po Šv. Mišių ir vyskupo ganytojinio palaiminimo buvo giedamas Lietuvos himnas, o Telšių miesto ir rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas įteikė apdovanojimus ir atminimo ženklus nusipelniusiems savanoriams.Tos pačios dienos popietę Telšių miesto viešojoje Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje vyko renginys, kurio metu apdovanoti vienuolika įvairių sričių atstovų už nuopelnus savo bendruomenėms bei Telšių miesto ir rajono kūrimui. Rinkimus organizavo Telšių miesto ir rajono laikraščio „Telšių žinios“ redakcija. Išrinkti žmonės – politikai, mokytojai, bendruomenių pirmininkai, seniūnai, seniūnaičiai ar tiesiog pavyzdingai savo pareigas šeimose ir kasdienybėje atliekantys asmenys. Atminimo ženklus įteikė „Telšių žinių“ vyriausioji redaktorė, Telšių miesto ir rajono savivaldybės meras, išrinktuosius sveikino vyskupas K. Kėvalas. Vasario šešioliktosios vakarą Telšių mieste vyko koncertas ir daug kitokių nuotaikingų renginių. Prasmingai ir džiaugsmingai atšventę Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį keliaujame į naująjį ir kasdien prašykime – Dieve, laimink Lietuvą!

Straipsnio autorius kan.  Andriejus Sabaliauskas, už nuotraukas dėkojame Telšių rajono savivaldybės administracijai ir Telšių vyskupijos informacinei grupei

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: