į pirmą puslapį

Kronika

Kunigų susirinkime svarstyta apie bažnytinių bendruomenių svarbą (2018-01-19)
Paskelbta: 2018-01-24 13:17:23

2018 m. sausio mėn.19 d., penktadienį, 11 val. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiojoje auloje susirinkę Telšių vyskupijos dvasininkai ir seminaristai kartu su vyskupu Kęstučiu Kėvalu bendra malda pradėjo kasmėnesinį susirinkimą. Susirinkimą pradėjo Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas, pasveikindamas susirinkusiuosius ir pristatydamas tos dienos pagrindinį pranešėją – politologą, ISM Ekonomikos ir politikos programos vadovą doc. dr. Vincentą Vobolevičių. Jis skaitė paskaitą: „Lietuvos Nepriklausomybės 100 metų Jubiliejų pasitinkant: Europos gerovės modeliai ir Lietuvos perspektyvos.“ Kalbėdamas apie dabartinę situaciją Europoje bei Lietuvoje, lektorius išryškino keletą svarbių aspektų: būtina šių dienų Lietuvoje išmokti vertinti žmogų ir sudaryti galimybes jam išsiskleisti visuomenėje. Didelį ir svarbų vaidmenį visuomenėje turėtų suvaidinti bažnytinės bendruomenės, kurios puoselėdamos tikrąsias vertybes padėtų ugdyti ateities kartas. Krikščioniško gyvenimo principai, perduodami vaikams darželiuose, mokyklose, jaunimui universitetuose. Ekonomikos sėkmė – švietimo pagrindu ugdomi sąmoningi, savo talentus ir gebėjimu išskleidžiantys žmonės. Lektorius analizavo daugybę valstybių ir jų ekonomikos pasiekimus, išryškindamas privalumus ir trūkumus. Po pranešimo vyko įdomi ir intensyvi diskusija, lektorius atsakinėjo į gausius, jam pateiktus klausimus.

Į susirinkusiuosius kreipėsi ir apie parapijinę katechezę informacija ir metodais pasidalino Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. Rimantas Gudlinkis. Jis pateikė išsamią informaciją apie vykstančius procesus – jaunimo rengimą sakramentams, pristatė galimybes organizuoti jaunimui skirtas savaitgalines rekolekcijas. Tikėjimo perdavimas patirties pagrindu yra vienas iš esminių būdų. Monsinjoras drąsino kunigus naudotis įvairiais metodais ir ugdant jaunąją tikinčiųjų kartą veikti įvairiais būdais. 

Susirinkime savo leidinius suaugusiems ir vaikams išsamiai pristatė atvykusi „Magnificat“ leidėjų komanda. Einamuosius vyskupijos reikalus aptarė Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas. Ganytojas priminė apie laukiančius įvykius – į Lietuvą ketina atvykti popiežius Pranciškus ir tam įvykiui ganytojas ragino ruoštis ir apie tai kalbėti tikintiesiems. Vyskupas kalbėjo apie svarbą vasario 16 dieną, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės 100 – metį po vidudienio skambinti bažnyčių varpais, nes būtent tokiu laiku prieš šimtą metų buvo pasirašytas Nepriklausomybės Aktas. Vyskupas išvardino vyskupijos bažnyčias, kuriose varpai turi skambėti būtinai, o visur kitur varpai taip pat turėtų skambėti. Vyskupas taip pat pasidžiaugė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rekonstruotomis patalpomis. Dalis patalpų bus skirta Telšių vyskupijos pastoraciniams – Jaunimo, Šeimos, Katechetikos, „Caritas“ centrams. Vyskupas pasidžiaugė, kad pajėgos bus sutelktos į vieną erdvę ir tai padės geriau dirbti kilnų ir svarbų darbą vyskupijoje skelbiant Gerąją Naujieną. Ganytojas priminė apie Telšiuose prasidėjusius „Palaiminimų sekmadienius“, kurie yra skirti dvasiniam atsinaujinimui. Pirmasis toks sekmadienis buvo sausio mėn. 14 d. ir į atsinaujinimo dieną susirinko daugiau nei 350 žmonių iš visos Lietuvos. Kitas toks sekmadienis bus vasario mėn. 4 dieną. Renginiai prasidės 10 val. ryto Telšiuose. Vyskupas taip pat paragino visose parapijose melstis už Tėvynę Lietuvą specialia intencija – padėkos Dievui už laisvę ir nepriklausomybę ir prašymo intencija, kad Dievas lamintų mūsų tėvynę Lietuvą. Buvo priminta, kad viena kunigų grupė rinksis rekolekcijoms Šiluvoje vasario mėn. 18 – 21 dienomis. Susirinkimas buvo baigtas bendra malda ir pietumis Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos refektoriume. Po pietų Telšių vyskupijos kurijoje vyko ir dekanų posėdis.

Kitas Telšių vyskupijos kasmėnesinis susirinkimas vyks vasario mėn. 27 d. Telšių kunigų seminarijoje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Už nuotraukas dėkojame br. Gediminui Numgaudžiui OFM

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: