į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kurijoje svečiavosi 14-kos savivaldybių vadovai
Paskelbta: 2017-06-30 16:42:57

2017 m. birželio 28 dieną Žemaitijos sostinėje, Telšiuose vyko neeilinis įvykis – Telšių vyskupijos kurijoje Telšių vyskupijos vyskupų Jono Borutos SJ ir Kęstučio Kėvalo bei Telšių rajono savivaldybės mero Petro Kuizino kvietimu lankėsi Telšių vyskupijai priklausančių savivaldybių merai ar jų atstovai. Sulaukta svečių iš 14 savivaldybių. Vizito tikslas – pristatyti artėjančius svarbiausius renginius – Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus bei Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimą ir Telšių vyskupijos V Eucharistinį kongresą, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.

Rugpjūčio 19–20 dienomis Varniuose vyksiantys Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus įsteigimo bei V Eucharistinio kongreso renginiai – paskutinis jubiliejaus minėjimo etapas. Per visą Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programos laikotarpį surengta prasmingų renginių ir įsimintinų parodų, išleista mokslinių ir informacinių leidinių, sutvarkyta daug šventovių.

Skatinant Lietuvos valstybingumo idėją, Žemaičių vyskupystė atliko didelį vaidmenį XX amžiaus pradžioje atkuriant Lietuvos valstybę ir siekiant išsaugoti lietuviškąjį identitetą. Vyskupystės Medininkuose (dabar – Varniuose) įkūrimas ir pirmojo vyskupo Motiejaus iš Vilniaus įšventinimas 1417 m. spalio 24 d. tapo žymia data Lietuvos istorijoje.

Vizito metu atvykusius Telšių vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių merus ir kitus atstovus pasveikino Telšių vyskupai J. Boruta SJ bei K. Kėvalas. Žemaičių vyskupystė Senajame žemyne yra vienintelė, įsteigta ne popiežiaus, o visuotinio Bažnyčios susirinkimo. „Įkūrus ją, faktiškai buvo baigtas Žemaitijos krikštas, suteikęs politinį pagrindą sujungti Žemaitiją su Lietuvos valstybe. Ką šis reikšmingas nutarimas byloja mums, XXI amžiaus krikščionims, šiandien švenčiantiems tuos įstabius įvykius? Pirmiausia, tai mums primena, jog krikštas yra Dievo gerumo apraiška ir tikro gyvenimo pradžia. Krikštu priimtas tikėjimas per 600 metų davė jėgų išlaikyti širdyje gyvą artimo meilę, padėjo išvengti didelių klaidų bei susipriešinimų. Juk silpnėjant tikėjimui, silpnėja ir taika pasaulyje, nes krikščioniškas tikėjimas moko, kad visi žmonės esame vieno tikrojo Dievo mylimi vaikai“, – kalbėjo JE vyskupas Jonas Boruta SJ. JE vyskupas K. Kėvalas pabrėžė, kad 600 metų Žemaičių vyskupystei yra ne tik didžiulė dovana visai Lietuvai, bet ir šventė: „Tai šventė, kurioje žymime mūsų Tėvynės Lietuvos žengimą į Vakarų kultūrą ir civilizaciją, kurioje švenčiame savo europietiškumo šaknis“.

Atvykusius svečius pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, jis pristatė artėjančius renginius ir pakvietė gausiai dalyvauti. „Laukiame Jūsų visų atvykstant rugpjūčio 19–20 dienomis į Varnius paminėti Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus ir Telšių vyskupijos V Eucharistinio kongreso. Tai svarbus istorinis įvykis Telšiams, Žemaitijai ir visai Lietuvai“, – kalbėjo Telšių rajono vadovas.

Susitikimo metu susirinkusiems prisistatė JE K. Kėvalas. Jis papasakojo apie netikėtą pašaukimą kunigystei. K. Kėvalas kilęs iš Kauno. „Esu tikras aukštaitis, mama kilusi iš Aukštaitijos, tėtis – suvalkietis. Gaila, kad žemaitiško kraujo neturiu, vis pradedu gailėtis matydamas, kokia yra stipri ir galinga Žemaitija. Vis tik guodžiuosi tuo, kad šiuo metu Lietuvoje nėra nė vieno vyskupo iš tos pačios vietos. Visi yra misionieriai“, – kalbėjo Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius.

Svečiams pristatęs savo biografiją, K. Kėvalas papasakojo ir apie paskyrimą į Telšių vyskupiją: „Buvo balandžio 10 – oji. Didysis pirmadienis prieš Šv. Velykas. Lankiausi Palendrių vienuolyne, kaupiausi artėjančiam Prisikėlimo šventei. Sulaukiau skambučio iš Apaštališkosios nunciatūros. Kiekvienas skambutis iš ten reiškia pokyčius. Nuspręsta mane paskirti Telšių vyskupijos vyskupu koadjutoriumi. Dabar jau įsibėgėjo ketvirta savaitė kaip aš esu čia. Man ši žemė nauja, įdomi, svarbios bendruomenės problemos, vietos gyventojų džiaugsmai. Kultūriškai ir tikėjimo prasme šis kraštas ypač stiprus“.

Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius savivaldybių atstovus ragino betarpiškai bendradarbiauti, ieškoti kompromisinių sprendimų, rūpintis bendruomene ir stiprinti jos veiklą.

Akmenės rajono savivaldybės vicemeras Apolinaras Nicius informavo, kad tikinčiųjų bendruomenė laukia JE vyskupo apsilankant ir domėjosi, kada ketina atvykti. K. Kėvalas informavo, kad jau rugsėjį bus paruoštas vizitų planas, tačiau paragino informuoti apie vykstančius renginius savivaldybėje, prie kurių galėtų derinti ir savo atvykimą.

Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika pabrėžė, kad žemaičiai sunkiai priima atvykstančius, bet kai priima, jau nebepaleidžia. „Manau, kad Jūs čia puikiai pritapsite. Linkiu prasmingos ir geros tarnystės“, – sakė J. Mažeika.

Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis akcentavo, kad savivaldybės vienareikšmiškai turi palaikyti bažnyčias, o JE vyskupą K. Kėvalą pakvietė susitikti su bendruomenėmis ir jas paskatinti morališkai.

Žemaitiškai prakalbusi Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė pabrėžė žemaitišką tapatybę, akcentavo nuoširdumą, stiprybę ir vertybes.

Svečiams pristatyti Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus minėjimo ir Telšių vyskupijos V Eucharistinio kongreso renginiai. Visos šalies tikinčiųjų bendruomenei bus aukojamos Šv. Mišios, vyks Švč. Sakramento Adoracija.

Pirmąją renginio dieną koncertuos grupė „Thundertale“. Sekmadienį visi kviečiami dalyvauti vargonų muzikos koncerte, stebėti meninę programą „Palaimingoji Krikšto šviesa“, pasirodys berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, renginį ves Marijus Budraitis, kino ir teatro aktorė Valda Bičkutė, iškilmingų Šv. Mišių metu giedos jungtinis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės ir Šv. Kazimiero, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Mažeikių Šv. Pranciškaus, Skuodo Švč. Trejybės ir Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijų choras, šventinį minėjimą baigs grupė „Quorum“.

Daugiau informacijos apie vyksiančius renginius galite rasti: www.telsiai.lt

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: