į pirmą puslapį

Kronika

Per kasmėnesinius atlaidus – užbaigti Seminarijos mokslo metai
Paskelbta: 2017-06-06 20:57:26

2017 m. birželio 2 d. 12 val. iškilmingų Šventųjų Mišių koncelebracijai Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, dėstytojai, Gargždų dekanato ir iš kitur atvykę kunigai. Ši kasmėnesinių atlaidų diena, kaip jau yra įprasta, skirta Telšių kunigų seminarijos mokslo metų užbaigimui ir taip pat ją atstovavo Gargždų dekanatas. Šventųjų Mišių metu liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Gargždų parapijos didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio. Šventąsias Mišias tiesiogiai transliavo Marijos Radijas.

Prieš Šventųjų Mišių pradžią į susirikusiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ ir pristatė popiežiaus Pranciškaus paskirtąjį Telšių vyskupijos vyskupą koadjutorių K. Kėvalą.

Sakydamas pamokslą vyskupas K. Kėvalas kalbėjo apie Šventosios Dvasios vaidmenį Bažnyčioje bei kiekvieno tikinčiojo žmogaus gyvenime. Vyskupas išryškino maldos svarbą ir ypač kreipimosi į Šventąją Dvasią būtinumą. Pamokslininkas išsamiai išnagrinėjo himno į Šv. Dvasią turinį, išryškino jos veikimo požymius žmonių gyvenimuose.

Po Šv. Mišių į vyskupus kreipsi ir jiems už Šv. Mišių bei ganytojišką globą padėkojo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Po visų pamaldų Bazilikoje buvo einamas Kryžiaus kelias, giedami Kalnai, sakomi pamokslai.

Po pamaldų padėkos žodį atlaidų dalyviams tarė Gargždų dekanato dekanas, Gargždų parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas ir pakvietė visus į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, kurie tradiciškai vyks dvylika dienų – liepos 1–12 dienomis.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: