į pirmą puslapį

Kronika

Tarptautinio judėjimo „Motinos maldoje“ Lietuvos parapijinių grupelių susitikimas Telšiuose
Paskelbta: 2017-05-24 17:36:12

 2017 m. gegužės mėn. 21 d. nuo 11 val. į Telšių vyskupijos Katedrą rinkosi tarptautinio katalikiško judėjimo „Motinos maldoje“ grupelių narės iš visos Lietuvos. Tą dieną Telšiuose vyko nacionalinis šio judėjimo narių suvažiavimas. Iki 12 val. Šventųjų Mišių Katedroje vyko katechezė, kurios metu Telšių vyskupijos Katedros administratorius kun. teol. dr. Darius Trijonis kalbėjo apie parapiją: jos kilmę, struktūrą, uždavinius, nagrinėjo parapijų istorinę raidą. Kunigas dr. D. Trijonis išryškino parapijinių bendruomenių svarbą, tikinčiųjų parapijiečių atsakomybės būtinybę parapiniame gyvenime, tokiu būdu vykdant paties Kristaus patikėtą tikintiesiems uždavinį – skelbti Evangeliją. Būtent parapijinėse bendruomenėse, maldos grupėse vyksta dvasinio augimo tikrovė ir lektorius, baigdamas katechezę, linkėjo klausytojams aktyviai dalyvauti parapijų veikloje ir gyventi tikėjimu bei meilės dvasia kasdienybėje ir parapijinėse maldos grupėse.

Pagrindinėms 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos Katedros administratorius kun. D. Trijonis, koncelebravo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideriatis ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, giedojo Telšių vyskupijos Katedros didysis Sumos choras, vadovaujamas vargoninkės Dalios Pleškienės, Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos Radijas.

Šventųjų Mišių pradžioje kun. D. Trijonis pasveikino susirinkusiuosius bei Marijos Radijo klausytojus ir ypač pasidžiaugė gausiu „Mamos maldoje“ grupelių būriu, kurios tą dieną atvyko iš Vilniaus, Kauno, Pakruojo, Klaipėdos, Kretingos, Slengių, Palangos, Mažeikių, Tauragės, Gargždų bei Telšių miestų ir parapijų. Tarptautinio judėjimo „Mamos maldoje“ Lietuvoje įsikūrusių grupelių atstovių tą dieną susirinko apie 150. Šiuo metu „Motinų maldoje“ grupelės susibūrusios maždaug 110 pasaulio šalių. Dėl skirtingų laiko juostų „Motinų maldoje“ grupelių malda yra nepaliaujama, ji trunka visą parą – ir tai teikia ramybę. Šventųjų Mišių koncelebracijos vadovas pasidžiaugė, kad tarptautinio judėjimo „Motinos maldoje“ narės susirinko į Žemaitijos sostinę, miestą stovintį ant Septynių kalvų, Europos miestą perlą, Menų miestą - Telšius.

Sakydamas pamokslą kan. A. Sabaliauskas dėkojo besimeldžiančioms motinoms, kad jos nuolat meldžiasi už savo ir viso pasaulio vaikus. Pamokslininkas kalbėjo apie maldos svarbą šių dienų pasaulyje, kada nuvertinamos dvasinės vertybės ir grįsdamas pavyzdžiais drąsino maldos grupių nares nenustoti vilties ir nuolat pasitikint Viešpačiu atsiduoti į jo rankas. Analizuodamas tos dienos Dievo Žodį pamokslininkas išryškino Kristaus pažadą nepalikti savo mylimųjų našlaičiais ir tai suteikia jėgų bei vidinę ramybę žemiškoje kelionėje, keliaujant į Dangaus Karalystę.

Po Šventųjų Mišių viešnios iš visos Lietuvos turėjo ekskursiją Telšių vyskupijos Katedroje, buvo supažindintos su Telšių vyskupijos ir miesto istorija, o po ekskursijos Telšių „Žemaitės“ dramos teatre vyko susitikimui skirta meninė programa, režisuota režisierės Laimutės Pocevičienės. Programos metu susirinkusias judėjimo nares sveikino kun. D. Trijonis, iš Lietuvos sostinės Vilniaus atvyskusi „Motinos maldoje“ judėjimo koordinatorė Lietuvoje Vilma Cicėnienė.

Koncertavo Telšių muzikos mokyklos mokiniai, kuriuos paruošė ir kartu koncertavo mokytojos – „Motinų maldoje“ grupelės narės – Genovaitė Kasperavičienė, Dalia Praspaliauskienė, Regina Stonkuvienė, akompanavo Raminta Šukytė.

Renginyje dalyvavo ir jį vedė teatro studijos „Savi“ jaunieji aktoriai, vadovaujami režisierė L. Pacevičienės, jie parodė porą mini spektakliukų šių dienų aktualijų temomis.

Renginio metu savo įžvalgomis, mintimis ir pastebėjimais dalinosi visų grupelių atstovės, kurios liudijimais stiprino vienos kitas. Meninė programa buvo užbaigta visų kartu sugiedota giesme, skirta Dievo Motinos Marijos garbei.
Po meninės programos tame pačiame dramos teatre vyko graži, nuotaikinga agapė, maldos grupės narės nuoširdžiai bendravo tarpusavy ir išsakė nuoširdžius padėkos žodžius pagrindiniams šventės organizatoriams – Telšių vyskupijos Katedros administratoriui kun. D. Trijoniui ir keturių Telšiuose veikiančių maldos grupių „Motinos maldoje“ narėms.
Tarptautinis judėjimas „Motinos maldoje“ Lietuvoje gyvuoja jau septyniolika metų ir tokie respublikiniai visų grupių suvažiavimai yra tradiciniai, vykstantys nuolat vis kitoje skirtingų vyskupijų parapijoje. Šios maldos grupių narių šūkis: „Motinų meilė ir malda pakeis pasaulį“ yra raktas į šių dienų pasaulio problemų sprendimą – melstis ir nepaliauti, kaip tai nuolat tvirtino garbingasis Dievo Tarnas Teofilius Matulionis, kurio metais ir įvyko šis renginys: „Bet svarbiausia parama yra jūsų malda, kuri mūsų laikais daugelio yra užmiršta. Dėl to ir tiek daug blogio pasauly, kad tiek maža maldos. Tas, kuris meldžiasi, padaro daugiau pasauliui gero, negu tie, kurie kovoja. Pasaulis eina blogyn, nes daugiau yra kovų nei maldų. Anot šv. Bernardo, kas moka gerai melstis, tas moka gerai gyventi. „Motinos maldoje“ vykdo itin kilnią misiją – atlieka maldos tarnystę ir taip gelbsti ne tik savo, bet ir viso pasaulio vaikams.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: