į pirmą puslapį

Kronika

Pirmieji kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijoje Gailestingumo metais
Paskelbta: 2016-01-06 18:37:54


2016 m. sausio 4 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko kasmėnesiniai atlaidai. Tai pirmieji atlaidai šiais Gailestingumo metais. Šią dieną atstovavo Akmenės dekanato parapijų kunigai ir tikintieji. Pagrindinėm tos dienos 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, būrelis kunigų, liturgijoje patarnavo keturi diakonai ir Telšių kunigų seminarijos klierikai. Tą dieną visi dalyvavusieji atlaiduose turėjo galimybę įsigyti piligrimų pasą ir jame gauti atžymą apie savo dalyvavimą pamaldose Žemaičių Kalvarijos Šventovėje. Praėjus pro Šventovės Jubiliejines Gailestingumo duris piligrimams buvo perskaityta ištrauka iš popiežiaus Pranciškaus bulės dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo, išsamiai pristatytos atlaidų laimėjimo sąlygos šiais Gailestingumo metais šioje šventovėje, sukalbėta Gailestingumo Jubiliejaus malda. Pirmasis į piligrimų pasą, praėjus pro jubiliejines duris, pasirašė ir jubiliejiniu anspaudu pažymėjo Telšių vyskupijos ganytojas, o po to tokias atžymas gavo ir visi dvasininkai bei piligrimai. Piligrimai, gavę piligrimų pasus, pakviesti Gailestingumo jubiliejiniais metais aplankyti dar dvi šventoves Telšių vyskupijoje – Telšių vyskupijos Katedrą ir Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčią bei kitų vyskupijų tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų jubiliejines šventoves.

Šv. Mišių metu giedojo jungtinis Žemaičių Kalvarijos Šventovės ir Akmenės dekanatų parapijų chorų atstovų jungtinis choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Kondratavičienės. Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM kalbėjo apie Jėzaus Kristaus gimimo švenčių prasmę ir Šv. Šeimos gyvenimo pavyzdį šių dienų žmogui. Vyskupas išryškino sunkumus, su kuriais nuolat susidūrė Šventoji Šeima: pradedant Juozapo ir Marijos šeimos kūrimu ir baigiant tremties patirtimi, kada teko keliauti į svetimą kraštą ir ieškoti gyvenimo su mažu kūdikiu – Jėzumi Kristumi. Pamokslininkas išryškino būtinybę pasitikėti Viešpačiu ir mokytis gyvenimo išminties bei semtis stiprybės būtent iš Šventosios Šeimos narių. Gailestingumo metais visi pakvieti pasitikėti Dievo Gailestingumu ir būti gailestingumo apaštalais savo aplinkoje.

Po Šv. Mišių Bazilikoje buvo einamas Kryžiaus Kelias, kuriam vadovavo ir Didžiąją Šventojo Kryžiaus relikviją nešė ir ja kiekvienoje stotyje tikinčiuosius laimino vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Buvo giedamos Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės, sakomi kunigų pamokslai, o po Kryžiaus Kelio, pasimeldus popiežiaus intencijomis abu Telšių vyskupijos vyskupai suteikė piligrimams ganytojinį palaiminimą, palinkėjo visiems laimingai sugrįžti į savo namus ir atsisveikino iki susitikimo vasario 2-ąją dieną, kada Šventovėje bus iškilmingai švenčiamos Grabnyčios.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: