į pirmą puslapį

Kronika

Gegužės 1-ąją Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija iškilmingai šventė jos įsteigimo ir bažnyčios statybos pradžios 25-erių metų jubiliejų
Paskelbta: 2015-05-06 11:05:22

2015 m. gegužė 1 dieną Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija iškilmingai šventė jos įsteigimo ir bažnyčios statybos pradžios 25-erių metų jubiliejų.

Tą dieną šios parapijos klebono kan. dr. Vlado Gedgaudo rūpesčiu parapijoje buvo suorganizuota puiki šventė. 12 val. iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, būrys kunigų: per 25 metus šioje parapijoje klebonais dirbę kunigai bei visi Klaipėdos miesto parapijų klebonai ir kiti dvasininkai.

Gausiai susirinkusius tikinčiuosius Šv. Mišių pradžioje pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ ir priminė šios parapijos ir bažnyčios atsiradimo istoriją – pradžioje šios bažnyčios statyba rūpinosi mons. Burneikis, o vėliau čia darbavosi tėvai jėzuitai. Šiuo metu parapiją administruoja dieceziniai kunigai.

Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino šv. Juozapo asmenybės pavyzdžio svarbą šių dienų žmogui – jis buvo darbštus ir dievobaimingas, teisus vyras. Jis laikėsi įstatymo ir taip įvykdė Dievo valią savo gyvenime. Šių dienų žmogus yra pašauktas bendradarbiauti su Dievu, dirbti, kurti, tačiau yra pernelyg įsijautęs į savo vaidmenį, tiesio uzurpuoja Dievo vaidmenį. Tikintis ir darbštus žmogus pašauktas dirbti ir melstis, ilsėtis ir kartu garbinti Dievą. Tokia perspektyva yra džiuginanti ir ugdo harmoningą asmenybę. Pavyzdys – tos dienos šventasis Juozapas, kurio pavyzdžiu esame visi pakviesti sekti. Pamokslininkas visiems linkėjo būti panašiais į Švč. M. Mariją ir šv. Juozapą kasdienybės gyvenime ir taip būti laimingais žmonėmis šiame ir amžinajame gyvenime.

Po iškilmingų Šv. Mišių parapijos patalpose vyko nuotaikinga agapė, šiltas ir smagus parapijiečių ir dvasininkų pabendravimas.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: