į pirmą puslapį

Kronika

Šv. Kalėdų išvakarės Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2013-12-24 17:03:04

2013 m. gruodžio 22 dienos – Ketvirtojo, paskutiniojo Advento sekmadienio vakaro Šv. Mišiomis Telšių Katedroje buvo užbaigtos advento rekolekcijos. Po vakaro Šv. Mišių, kuriose meldėsi gausus būrys tikinčiųjų telšiškių, Telšių Katedros aikštėje buvo iškilmingai pašventintas prie Kalėdų eglės įrengtas Betliejaus tvartelis, įžiebta kalėdinė eglė. Renginys pradėtas Telšių kultūros centro ir Telšių „Žemaitės“ dramos teatro darbuotojų surengta menine vaidybine kompozicija ir koncertu „Šv. Kalėdų belaukiant“. Po įžangos Telšių vyskupas J. Boruta SJ, dalyvaujant jo augziliarui vyskupui L. Vodopjanovui, Telšių miesto ir rajono merui Vytautui Kleivai, kitais Telšių miesto ir savivaldybės ir seniūnijos vadovams, pašventino Prakartėlę ir pasveikino miestelėnus. Sveikinimo žodį tarė ir kalėdinės eglės iliuminaciją įžiebė Telšių miesto ir rajono meras Vytautas Kleiva. Nors buvo žvarbokas ir vėjuotas vakaras, tačiau gausiai susirinkę žmonės neskubėjo skirtytis, jie klausėsi Adventui ir Kalėdoms skirtų giesmių, vaišinosi karšta arbata, turėjo gražią galimybę pabendrauti tarpusavyje.

2013 m. gruodžio 23 dieną Telšiuose vyko tradicinės taip vadinamosios kunigų Kūčios. 10 val. į Telšių Katedrą susirinkę Telšių vyskupijos dvasininkai, vadovaujant Telšių vyskupui J. Borutai SJ kartu meldėsi kalbėdami Rytmetinę Valandų liturgiją, po kurios klausėsi Telšių vyskupo augziliaro vysk. Lino Vodopjanovo OFM pranešimo. Vyskupas L. Vodopjanovas OFM analizavo popiežiaus Pranciškaus encikliką „Lumen fidei“. Remdamasis šiuo dokumentu vyskupas išryškino tikėjimo ir maldos svarbą šeimoje. Šeima – centras, apie kurią turėtų suktis parapijos pastoracijos ašis. Kiekvienas kunigas klebonas yra pakviestas pažinti savo parapijoje esančias šeimas, ieškoti galimybės tas šeimas atvesti į Bažnyčios gyvenimą, nuolatos rūpintis jomis. Jis priminė popiežiaus Pranciškaus kvietimą – neuždaryti Kristui durų. Vardino būdus kaip darbuotis su šeimomis – būtinas šiltas, žmogiškas santykis, kitaip švenčiama šv. Valentino diena, kvietimas atnaujinti santuokos sakramento įžadus švenčiant Šv. Šeimos šventę, burti tikinčias poras bendrystei, padedant išspręsti įvairias kylančias problemas. Vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino maldos už šeimas ir su šeimomis svarbą ir būtinybę. Šiais, Šeimos metais, būtina iš naujo surasti ryšį su šeimomis parapijose, kad šie metai būtų vaisingi rūpinantis ir puoselėjant šeimų pastoraciją.
Po konferencijos Telšių Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras L. Vodopjanovas OFM, būrys Telšių vyskupijos kunigų. Šv. Mišių metu į tikinčiuosius ir kunigus kreipėsi Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, kuris perskaitė ganytojų laišką Švenčių proga.

Po Šv. Mišių buvo melstasi Telšių Katedros kriptoje prie Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis būtų paskelbtas palaimintuoju, taip pat pasimelsta ir už kitus, Kriptoje palaidotus Telšių vyskupijos vyskupus.
Po pamaldų vyskupai, kunigai bei klierikai rinkosi į Telšių kunigų seminariją, kur buvo pašventinta Prakartėlė, laužomas kalėdaitis, išsakyti šventiniai linkėjimai. Kunigai ir klierikai dalinosi tradiciniais pasnikiškais Kūčių valgiais, pabendravo tarpusavyje, o visiems Šv. Kalėdų švenčių išvakarėse atminimo dovanėles įteikė Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ, kiekvienam asmeniškai padėkodamas už tarnystę parapijose jo vadovaujamoje Telšių vyskupijoje.

Tradiciškai Telšių vyskupijos kunigai susirenka prieš pat Šventes, kad galėtų pajusti kunigiškos bendrystės dvasią ir turėtų galimybę bent trumpam stabtelti pasirengimo Šventėms maratone. Pasveikinę vieni kitus, pasistiprinę prie bendro stalo, dvasininkai skirstėsi į savo parapijas, kur iškilmingai švęs mūsų visų Atpirkėjo gimimą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: