į pirmą puslapį

Kronika

Liepos 30-oji – IV Telšių vyskupijos eucharistinio kongreso ateitinkų diena Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2013-07-31 17:02:22

2013 m. liepos 30 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje švenčiant jubiliejinį, IV-ąjį Telšių vyskupijos eucharistinį Kongresą, buvo skirta Lietuvos ateitininkams. Nuo tos dienos ryto iš visos Lietuvos rinkosi ateitininkai, vyko jų registracija, o 10 val. ant šv. Jono Kalno, prie III ir IV Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčių buvo sakomas „Kalno pamokslas“, kurio metu į gausiai susirinkusiuosius, prieš tai meninę programą parodžius Mosėdžio ir Skuodo parapijų ateitininkams, kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis išsamiai kalbėjo apie Krikščionybės atėjimo į Žemaitiją aplinkybes, papasakojo kaip žemaičiai prieš 600 metų buvo ruošiami Krikšto sakramentui, kaip keitėsi jų gyvenimas tapus katalikais, kaip su žemaičių krikštu buvo užbaigta Europos kristianizacija.

Po vyskupo katechezės, meninę programą parodė Telšių ateitininkai, o tada, giedodami Kalnų giesmes visi patraukė prie šv. Jono Kalno papėdėje pastatyto, garsaus Žemaitijos kryždirbio Antano Vaškio iš ąžuolo išdrožto paminklo – koplytstulpio, skirto Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui. Šį paminklą, kuriame pavaizduota kaip vyskupas krikštija į Varduvos upelį įsibridusį žemaitį, taip pat jame iškaltas šv. Jonas Krikštytojas, krikštijąs Jėzų bei Lietuvos valdovai Vytautas ir Jogaila, pašventino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Taip pat prie šio monumentalaus paminklo apie jo sukūrimą savo mintimis pasidalino jo kūrėjas Antanas Vaškys bei visiems prisidėjusiems padėkos žodį tarė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas.

Nuo paminklo didžiulis būrys ateitininkų ir atvykusių piligrimų procesijos būdu, giedodami giesmes patraukė į Žemaičių Kalvarijos Baziliką. Čia jų laukė ir konferencijoje apie Eucharistiją ir krikščioniško gyvenimo aspektus kalbėjo Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas. Jis išsamiai analizavo ką reiškia gyventi pagal Kristaus mokymą ir praktikuoti tikėjimą.

12 val. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo aukojamas iškilmingos, pagrindinės tos dienos Šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, nemažas būrys kunigų, atvykusių ne tik iš Telšių, bet ir iš kitų vyskupijų. Pamokslą pasakė vyskupas J. Kauneckas. Jis kalbėjo apie ateitininkų pašaukimą Bažnyčioje ir šių dienų pasaulyje, ypač pabrėžė, remdamasis įvairiais gyvenimiškais pavyzdžiais, tikėjimo gyvumo ir jo liudijimo svarbą. Šv. Mišių metu taip pat ateitininkų įžodį davė 8 jaunuoliai ir taip papildė šios organizacijos gretas. Šv. Mišių metu ir prieš Šv. Mišias vykusiame šlovinime giedojo Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo choras, vadovaujamas vargonininko Vitalijaus Lizdenio.

Po Šv. Mišių Žemaičių Kalvarijos miestelio gatvėmis vyko iškilminga eucharistinė procesija. Po iškilmingų pamaldų ateitininkai dėkojo vyskupams ir įteikė jiems atminimo dovanėles. Po to Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose ir Žemaičių Kalvarijos kultūros centre buvo surengta nuotaikinga agapė.

Po pietų vyko keletas programų: vaikams buvo surengtas vadinamasis „Vaikų kiemas su Žiogu“, kur vaikai turėjo puikių užsiėmimų, žaidimų bei užduočių, o suaugusieji ir jaunimas rinkosi į Žemaičių Kalvarijos kultūros centro salę, kurioje konferenciją vedė Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonas filosof. lic., relig. m. mgr. Virgilijus Poškus. Vėliau vyko diskusija – darbas grupėse, o visą tai moderavo ateitininkai: Rozvita Vareikienė, Vidas Abraitis, Reda Sopranaitė, Vygantas Malinauskas, Liutauras Serapinas, Vaidotas Vaičaitis, Vincas Lizdenis.

Visą gražų, prasmingą ir intensyvų darbą, pilną maldos ir intensyvios veiklos dieną vainikavo graži liaudiškos muzikos vakaronė.

Visą tą laiką, vykstant renginiams, Bazilikoje vyko nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija, trukusi visą naktį ir kitą dieną.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: