į pirmą puslapį

Kronika

Eucharistinis kongresas Žemaičių Kalvarijos dekanate
Paskelbta: 2013-07-01 11:39:08

2013 m. birželio 23 – liepos 1 dienomis Ketvirtasis, jubiliejinis Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas vyko Žemaičių Kalvarijos dekanate. Per visą Telšių vyskupiją nuo balandžio mėnesio keliavęs Eucharistinis kongresas tęsėsi Rietavo šv. arkangelo Mykolo, Tverų Švč. M. Marijos Apsilankymo, Stalgėnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus, Alsėdžių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Platelių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus, Šateikių šv. evangelisto Morkaus bažnyčiose. Per parapijas keliavo nešiojamasis Altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais, vyko pamaldos, buvo aukojamos Šv. Mišios, sakomi pamokslai, vyko katechezės, skirtos Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui, tikintieji dienomis ir naktimis meldėsi prie išstatyto Švč. Sakramento, nes vyko nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija, parapijos dalyvavo Eucharistinėse procesijose miestelių gatvėmis.

Birželio 30 d. – sekmadienį 12 val. Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko pagrindinė Žemaičių Kalvarijos dekanate Eucharistinio kongreso iškilmė. Tą dieną pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Žemaičių Kalvarijos dekanas kun. Julius Meškauskas, dekanato kunigai. Giedojo Plungės bažnyčios didysis Sumos choras, pamokslą pasakė Telšių vyskupijos ganytojas. Jis išsamiai kalbėjo apie žemaičių krikštijimo aplinkybes, jų santykį su krikščionybe, istoriniame ir šiandienos kontekste. Vyskupas drąsino būti aktyviais tikinčiaisiais šių dienų pasaulyje, kvietė į glaudų ryšį su Viešpačiu, esančiu mūsų tarpe – Eucharistijoje.

Po Šv. Mišių Plungės miesto gatvėmis vyko iškilminga Eucharistinė procesija, kada būrys vėliavų, minia tikinčiųjų, skambi giesmė ir Eucharistinėje duonoje nešamas Viešpats tapo ženklu miestui, kad Dievas su mumis, o tikėjimo liudijimas yra svarbus ir tiems, kurie liudija ir tiems, kuriems liudijama.

Po iškilmių Plungės bažnyčioje nešiojamasis Altorėlis buvo išlydėtas į Žemaičių Kalvarijos Baziliką. Čia tikintieji jau sekmadienio vakarą rinkosi į pamaldas, buvo aukojamos Šv. Mišios visą parą vyko Švč. Sakramento adoracija, kuri buvo užbaigta iškilmingais Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos Atlaidų išvakarių Mišparais liepos 1 d. 19 val. ir Eucharistine procesija aplink Baziliką.

Taip IV Telšių vyskupijos jubiliejinis Eucharistinis Kongresas baigė kelionę Telšių vyskupijoje, apkeliavęs visus 11 vyskupijos dekanatų taip pat visas parapijas aplankė ir nešiojamasis Altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais, užbaigta nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija. Pagrindinis Jubiliejinio Eucharistinio Kongreso akcentas ir iškilmė – rugpjūčio 4 d. 13 val. Telšiuose. Čia miesto aikštėje vyks iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovaus popiežiaus Legatas, iškilminga Eucharistinė procesija per Telšių miestą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: