į pirmą puslapį

Kronika

Telšių kunigų seminarija užbaigė savo mokslo metus
Paskelbta: 2013-06-04 18:31:44

2013 m. birželio 3 d. Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko kasmėnesiniai atlaidai, kuriuose tą dieną atstovavo Gargždų dekanatas. Jau yra tapusi tradicija, kad švenčiant birželio mėnesio atlaidus Žemaičių Kalvarijos Šventovėje savo mokslo metų užbaigą švenčia ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Tą dieną pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, Seminarijos dvasios tėvas mons. jubil. Vytautas Steponas Brazdeikis, prefektas kan. A. Sabaliauskas, Seminarijos sekretorius kun. Renatas Liuberskis, Gargždų dekanato kunigai. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, giedojo Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios sumos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katausko.
Šv. Mišių metu sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos ganytojas kalbėjo apie seminaristų siuntimą praktikai vasaros metu į parapijas ir jiems skirtą užduotį – katekizuoti vaikus ir jaunimą ir skelbti Kristaus Evangeliją, kuri šiandienos žmonėms dažnai atrodo nepriimtina. Vyskupas kalbėjo apie šiandienos problemas, kada visuomenė diskutuoja šeimos ir santuokos klausimu, kai nusistovėjusios moralinės normos paneigiamos ir nebeturi įtakos gyvenime. Vyskupas išryškino Bažnyčios ir jos atstovų tvirtumo būtinybę ir džiaugsmo, kad esame Kristaus sekėjai svarbą. Linkėjo visiems remtis Kristumi ir būti tvirtais jo sekėjais.

Po Šv. Mišių tikintieji ėjo Kryžiaus kelią tiek lankydami koplytėles miestelyje, tiek melsdamiesi Bazilikos viduje.

Po Kryžiaus Kelio Kalnų Telšių vyskupas J. Boruta SJ atsisveikindamas su maldininkais kvietė juo atvykti į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus liepos 1–12 dienomis bei priminė Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui skirtus renginius. Taip pat vyskupas pristatė Šventojo Tėvo paskirtą ypatingąjį jo pasiuntinį, kuris dalyvaus sukakties minėjime Telšiuose rugpjūčio 2–4 dienomis – tai kardinolas Peteris Erdo, Budapešto ir Estergomo arkivyskupas. Vyskupas kvietė visus atvykti į Eucharistinio kongreso pagrindinę dieną Telšiuose – rugpjūčio 4-ąją.

Šiuos mokslo metus Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją baigė 16 seminaristų, iš kurių du birželio 1 d. buvo pašventinti diakonais, ir 6 Telšių vyskupijos licėjaus, įsikūrusio Žemaičių Kalvarijoje, moksleiviai.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: