į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos globėjo šventė ir diakonų šventimai
Paskelbta: 2013-06-03 12:32:22

2013 m. birželio 1 dieną Telšių vyskupija šventė savo dangiškojo globėjo – Šv. kankinio Justino šventę. Tą dieną Telšių Katedroje 12 val. buvo laikomos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių Katedros ir Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitulų kanauninkai, dekanatų dekanai ir vicedekanai, parapijų klebonai. Šv. Mišių metu dviem Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikams – Andriui Baksčiui ir Martynui Girininkui buvo suteikti diakonato šventimai. Šv. Mišiose giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos choralo grupės choralistai, vadovaujami Vidmanto Budrecko.
Sakydamas pamokslą Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM komentavo Šv. Rašto skaitinius ir išryškino šv. Justino vaidmenį ir pavyzdį. Jis kalbėjo apie krikščionių ir pašventintųjų priedermę šiame pasaulyje būti druska ir šviesa. Drąsino šventinamuosius nebijoti būti atsidavusiems savo pašukimui ir uoliai skelbti Gerąją Naujieną pasaulyje.

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus rektorius kan. Viktoras Ačas paliudijo apie kandidatų į diakonus tinkamumą, o apeigų metu savo rankų uždėjimu jiems diakonato šventimus suteikė, prieš tai kandidatus prisaikdinęs ir gavęs iš jų pažadą būti paklusniems vyskupui ordinarui ir jo įpėdiniams, vyskupas L. Vodopjanovas OFM.

Po iškilmingų Šv. Mišių naujuosius diakonus pasveikino jų artimieji bei iškilmių dalyviai.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: